Algemene voorwaarden

Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen

De volgende bepalingen en voorwaarden regelen al het gebruik van AppMaken.online website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (gezamenlijk de “Dienst”). De Dienst is eigendom van en wordt beheerd door App Maken LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, P.J. Oudweg 4 1314CH Almere (hierna te noemen “AppMaken”, welke uitdrukking zijn erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden omvat). AppMaken maakt momenteel gebruik van derden om betalingen te accepteren (hierna een “Derde Betalingsverwerker”). Abonnees zullen alle betalingen aan Appmaken maken.

En

De persoon of entiteit die een bestelling plaatst voor of toegang krijgt tot de Dienst (hierna te noemen de Klant).

De “Ingangsdatum” van deze Overeenkomst is de datum die het vroegste is van (a) de eerste toegang van de Klant tot een Dienst via een online provisionerings-, registratie- of bestelproces of (b) de ingangsdatum van het eerste Service Bestelformulier, zoals van toepassing, waarin naar deze Overeenkomst wordt verwezen. Deze Overeenkomst is van toepassing op de eerste aankoop van de Klant op de Ingangsdatum en op alle toekomstige aankopen van de Klant die naar deze Overeenkomst verwijzen.

Deze servicevoorwaarden (de “Overeenkomst”) worden door APPMAKEN en de klant aangegaan op de ingangsdatum.

Met inachtneming van de onderstaande voorwaarden komen de partijen het volgende overeen. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze diensten. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van AP, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Dienst is alleen beschikbaar voor personen van ten minste 16 jaar oud.

De enige uitzondering op de leeftijdsgrens is voor App Maken Chatbot waarvoor u minstens 18 jaar oud moet zijn.

1.1 Uw APPMAKEN Account en Site

App Maken AppMakr

App Maken AppMakr is een online, no code app builder waarmee iedereen, ongeacht hun technische vaardigheden, zelf een app kan bouwen. Bekend om hun uitgebreide scala aan functies, is App Maken AppMakr het grootste no code mobiele app ontwikkelingsplatform.

Zodra u een APPMAKEN-account hebt voor een van deze producten en een sociaal netwerk, community, applicatie of software op de Dienst creëert, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met het sociale netwerk, de community, de applicatie of de software. U mag uw sociale netwerk, community, applicatie of software niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of er sleutelwoorden aan toekennen, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen. APPMAKEN kan elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen die het ongepast of onwettig acht, of anderszins de aansprakelijkheid van AppMaken kan veroorzaken. U dient APPMAKEN onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw sociale netwerk, uw community, uw applicatie, uw software, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. APPMAKEN is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door U, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

1.2 Verantwoordelijkheid van medewerkers

Indien u een sociaal netwerk beheert, een toepassing beheert, een gemeenschap beheert, een software beheert, materiaal op de Dienst plaatst, links op de Dienst plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat dit te doen) door middel van de Dienst (dergelijk materiaal, “Inhoud”) of andere diensten, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeit uit die Inhoud. Dit geldt ongeacht of de Content in kwestie tekst, afbeeldingen, een audio- of videobestand of computersoftware is. Door Content beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Content geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten of handelsgeheimen, van derden;

indien uw werkgever rechten heeft op door u gecreëerde intellectuele eigendom, hebt u ofwel (1) toestemming gekregen van uw werkgever om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, ofwel (2) van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of op de Inhoud;

u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud, en al het nodige hebt gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes aan de eindgebruikers door te geven;

de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;

de Inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of de rangschikking in zoekmachines van sites van derden te verhogen, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);

de Inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of smadelijk, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden;     uw sociale netwerk, gemeenschap, software of toepassing geen reclame maakt via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;

uw sociaal netwerk, gemeenschap, software of toepassing geen naam draagt op een manier die uw lezers doet geloven dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw sociaal netwerk is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en

u, in het geval van Inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig hebt gecategoriseerd en/of beschreven, ongeacht of dit door het sociale netwerk of anderszins wordt gevraagd.

Door Inhoud in te dienen bij APPMAKEN voor opname in door AP geleverde diensten of toepassingen, verleent u APPMAKEN Na wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de Inhoud, uitsluitend voor het weergeven, distribueren en promoten van uw mobiele toepassing. Als u Inhoud verwijdert, zal APPMAKEN redelijke inspanningen verrichten om deze van de Dienst te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud niet onmiddellijk beschikbaar kunnen worden gemaakt. Zonder beperking van enige van deze verklaringen of garanties, heeft APPMAKEN het recht (maar niet de plicht) om naar AppMaken’s eigen goeddunken (1) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar AppMaken’s redelijke mening in strijd is met enig APPMAKEN beleid of op enige wijze schadelijk of verwerpelijk is, of (2) de toegang tot en het gebruik van de Dienst voor enig individu of entiteit om welke reden dan ook te beëindigen of te weigeren, naar AppMaken’s eigen goeddunken. APPMAKEN is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

1.3 Facturering, opzegging, annulering en terugbetaling van maand- en jaarabonnementen

APPMAKEN biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen aan, die de oorspronkelijke koper recht geven op toegang tot APPMAKEN voor een periode van precies 1 maand/1 jaar vanaf de aankoopdatum. APPMAKEN biedt ook uitbreidingsplannen voor elk abonnement, die de koper toegang geven tot de extra diensten van AppMaken, waaronder onbeperkt opnieuw indienen, toegewijde accountmanager, voor een periode van een maand of een jaar. De koper gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die van kracht zijn op het moment dat ze worden gemaakt. U wordt vooraf gefactureerd voor uw abonnement op het moment van aankoop en het abonnement wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd totdat het expliciet wordt opgezegd. Als u uw diensten opzegt, wordt uw opzegging van kracht op uw volgende factureringscyclus. Dit betekent dat we u niet kunnen terugbetalen voor vroegtijdige contractbeëindiging. Alle APPMAKEN-accounts beginnen met een vrijblijvende proefperiode, zodat u de service kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. De kosten worden echter pas in rekening gebracht nadat de proefperiode is afgelopen. Als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken, kunt u zich aanmelden voor een maandelijkse betalingsregeling. Als u een vraag heeft over de kosten die van uw rekening zijn afgeschreven, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten ten onrechte in rekening zijn gebracht, zullen wij uw rekening of creditcardrekening onmiddellijk voor het juiste bedrag crediteren. APPMAKEN hanteert een nultolerantiebeleid voor terugboekingen. Elke klant die een creditcardbetaling betwist die geldig blijkt te zijn, wordt permanent op de zwarte lijst geplaatst en uitgesloten van het gebruik van de Dienst. Het is ook relevant om hier te vermelden dat niet-betaling van abonnementsgelden ertoe leidt dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden. Alle achterstallige vergoedingen en kosten zullen naar incasso worden gestuurd. Indien onze incasso-inspanningen mislukken, zullen onbetaalde schulden worden gemeld aan alle beschikbare kredietinformatiebureaus en kunnen zij leiden tot een rechtszaak, waarvan u de details kunt vinden in sectie 1.25. Indien APPMAKEN uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, zal APPMAKEN geen enkel deel van uw licentiekosten terugbetalen. Restituties zijn niet van toepassing bij afwijzing van uw applicatie uit een App Store of marktplaats. Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie, dus als u uw abonnement binnen deze periode opzegt, zal uw verzoek om terugbetaling worden goedgekeurd. Alle terugbetalingen van App Maken zullen met een inhouding van 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten in rekening gebracht door de betalingsverwerker (wat het hoogste is). De 30 dagen geld terug garantie is echter niet van toepassing op gebruikers die hebben gekozen voor de 7 dagen gratis proefperiode en annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na deze periode zal niet resulteren in een terugbetaling.

1.3.1 Voornoemd beleid in het geval van App Maken Website.

Na ontvangst van het verzoek tot opzegging zal APPMAKEN het account met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit betekent dat uw account, GWS, en domein (indien beschikbaar met het websitepakket) alleen zullen werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace-account bij het jaarlijkse websitebouwerpakket heeft geclaimd en vervolgens het abonnement opzegt, blijft het account werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace-account bij het maandelijkse websitebouwerpakket heeft geclaimd en het abonnement opzegt, worden het domein en de Google Workspace onmiddellijk vergrendeld. Dat betekent dat de gebruiker het domein en de GWS nergens naartoe kan overdragen en ook niet kan gebruiken. Maar als de gebruiker het website plan vernieuwt dan wordt het domein weer geactiveerd. (Aangezien het domein beschikbaar is voor het hele jaar)

Als de gebruiker gebruik heeft gemaakt van onze 7-daagse proefperiode en het abonnement annuleert voordat de proefperiode voorbij is of als we niet in staat zijn om ze te laden nadat de 7-daagse proefperiode voorbij is, worden hun GWS en domein onmiddellijk vergrendeld.

1.4 Facturering, beëindiging, annulering en terugbetaling van levenslange abonnementen (permanente licentie) *.

APPMAKEN biedt een Lifetime Plan* (Eeuwigdurende licentie), dat eeuwig actief zal zijn op voorwaarde dat de klant de eenmalige licentievergoeding heeft betaald en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en updates blijft betalen, d.w.z. (5% van de eenmalige licentievergoeding). APPMAKEN biedt ook add-on plannen voor elk abonnement, die de koper toegang geeft tot de extra diensten van AppMaken, inclusief onbeperkt opnieuw indienen, toegewijde accountmanager, voor de gehele levensduur. De voorwaarden van het levenslange plan zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Houders van het levenslange plan hebben gegarandeerd 5 jaar (60 maanden) toegang tot AP, maar in het geval dat APPMAKEN de service stopzet of zijn activiteiten staakt, of in het geval van een overname, een wijziging in de zeggenschap, een significante fusie of een andere juridische reorganisatie van AP, kan APPMAKEN de permanente licentie beëindigen door uw aankoopprijs terug te betalen, verminderd met een bedrag dat wordt berekend door uw aankoopprijs te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal volledige maanden is sinds uw aankoop van het levenslange plan en de noemer 60 is. Indien APPMAKEN uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, zal APPMAKEN geen enkel deel van uw licentiekosten terugbetalen. Restituties zijn niet van toepassing wanneer uw applicatie uit een App Store of marktplaats wordt geweigerd; APPMAKEN kan van tijd tot tijd extra diensten introduceren, die zonder extra kosten van een bestaand levenslang plan kunnen worden uitgesloten. Indien uw APPMAKEN lifetime plan account gedurende een periode van 3 jaar geen activiteit vertoont, zullen wij die account als slapend beschouwen en de online toegang tot de gegevens verwijderen. We bewaren de gegevens dan nog een jaar langer, waarna we uw gegevens zullen verwijderen. Activiteit wordt gedefinieerd als het inloggen op het APPMAKEN-account. U kunt uw levenslange plan te allen tijde annuleren of verwijderen, hetzij zelf, hetzij door contact met ons op te nemen.

*Let op – We hebben ons levenslange plan sinds december 2018 stopgezet. Echter, alle klanten die zich op of voor 31 december 2018 hebben ingeschreven voor ons Lifetime Plan zullen alle voordelen volgens het plan krijgen.

1.5 Terugbetalingsbeleid

Indien App Maken en de klant concluderen dat er een terugbetaling moet plaatsvinden, zal deze binnen 30 dagen worden verwerkt. Het is echter van belang om op te merken dat het bedrag dat door de betalingsverwerker in rekening wordt gebracht niet kan worden terugbetaald. Daarom zullen alle terugbetalingen van App Maken gepaard gaan met een inhouding van 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten in rekening gebracht door de betalingsverwerker (wat hoger is).

De enige uitzondering hierop zijn App Maken Domeinen. Per ICANN’s restitutiebeleid voor annulering van domeinnamen, kunnen we alleen een restitutie geven als een gebruiker een domein binnen drie dagen na registratie annuleert en de restitutie zal binnen 3 dagen worden verwerkt.

Let op: Als u upgrade naar een hoger plan, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling, zelfs als uw periode van 30 dagen niet is uitgeput. Wij adviseren u om 100% zeker te zijn van uw betrokkenheid bij het platform voordat u gaat voor een upgrade naar een hoger plan. Bovendien is het restitutiebeleid van 30 dagen alleen van toepassing op het eerste app-abonnement. De terugbetaling geldt ook niet voor gebruikers die voor het proefabonnement hebben gekozen. Bovendien komt annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na de proefperiode niet in aanmerking voor restitutie.

1.6 Gratis proeven, annuleringen en restitutie van abonnementsverlengingen

Alle APPMAKEN-accounts beginnen met een gratis proefperiode, zodat u de service kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. De kosten worden echter pas in rekening gebracht na de expliciete aankoop van een account. Meld u aan voor een maandelijks betalingsschema als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken. Helaas kunnen we de gratis proefperiode niet verlengen en zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen we geen terugbetalingen aanbieden. Als u besluit abonnee te worden, kunt u zelfs tijdens de proefperiode van 7 dagen upgraden naar een van onze betaalde plannen. Zodra u zich hebt geabonneerd op een van onze betaalde plannen, wordt uw abonnement automatisch verlengd, op uw maandelijkse of jaarlijkse verlengingsdatum, totdat u opzegt. Uw opzegging stopt alleen alle toekomstige betalingen en er wordt geen restitutie aangeboden op de tot dan toe gedane verlengingsbetalingen. Verlengingstarieven zijn onderhevig aan verandering, maar we zullen u altijd vooraf informeren.

We bieden een 30 dagen geld terug garantie, en als je toevallig je abonnement annuleert in deze periode, zal het verzoek om terugbetaling worden goedgekeurd. Alle terugbetalingen van App Maken worden verrekend met 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten die de betalingsverwerker in rekening brengt (wat het hoogste is). De 30 dagen geld terug garantie is echter niet van toepassing op gebruikers die hebben gekozen voor de 7-daagse gratis proefperiode en annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na deze periode zal niet resulteren in een terugbetaling.

Opzeggen kan op elk moment door naar de factureringsinformatiepagina van uw app te gaan of door contact op te nemen met support@AppMaken.online. Let op: zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen wij geen terugbetalingen meer aanbieden. De beschikbaarheid en duur van de gratis proefperiode kan per regio en betalingsgateway verschillen.

1.7 Aangepaste Mobiele Apps Ontwikkeling

Betalingen voor aangepaste App ontwerp en ontwikkeling projecten worden gedaan in stappen als een hoffelijkheid aan de klant. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt APPMAKEN alle betaalde bedragen en, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde bedrag.

1.8 Bouw het voor mij Plan

Betaling van €499 voor Build it for me Plan wordt behandeld als een op maat gemaakt App ontwerp en ontwikkelingsproject. Zodra de betaling van €499 is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt APPMAKEN alle betaalde gelden en, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde bedrag.

1.9 Betaling voor aanvullende diensten

APPMAKEN biedt extra verbruikbare in-app aankopen die omvatten, maar niet beperkt zijn tot, Domeinnaam Registratie, Premium Achtergrond Afbeeldingen, App Promotie (Appy Jump), App Hosting, App Bandbreedte, Indiening, Herindiening, Account Manager, App Download, Reseller, Push Notifications, Extra Drivers, Moderators, extra taken, sms, wijziging of verwijdering van app permissies die u kunt selecteren afhankelijk van uw behoeften. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan voor deze diensten, wordt deze niet terugbetaald. Verbruikbare in-app aankopen zijn uitgeput, maar kunnen worden opgewaardeerd op basis van behoefte en er worden e-mailmeldingen gestuurd naar gebruikers wanneer drempels van kritieke niveaus worden bereikt. Het is relevant om hier te vermelden dat als verbruikbare in-app aankopen volledig zijn uitgeput en niet worden opgewaardeerd, dit ertoe zal leiden dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden.

Wijzigingen in app-toestemmingen: Houd er rekening mee dat er eenmalige kosten van € 99 in rekening worden gebracht telkens wanneer u rechten in uw .apk (Android build) wilt toevoegen/verwijderen.

1.10. App Promotie Campagne

Om deel te nemen aan de App Promotion Campagne moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

Om een app te promoten moet deze live staan in de Google Play Store of Apple App Store of beide, zodat geïnteresseerde gebruikers uw app kunnen installeren.

Er moet een Firebase account zijn opgezet en geïntegreerd met uw Android en/of iOS app.

De apps moeten opnieuw worden ingediend in de app stores (Google Play Store of Apple App Store), om het app promotieplan te activeren.

De apps moeten “gratis te installeren” zijn, wat betekent dat geïnteresseerde gebruikers niets in rekening mag worden gebracht, alleen om uw app te downloaden of te installeren op hun apparaten.

Er vindt geen restitutie plaats zodra de app promotiecampagnes zijn gestart.

1.11 Inhoud geplaatst op andere diensten

We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar wordt gesteld via de diensten en webpagina’s waarnaar AppMaken.online verwijst en die naar AppMaken.online verwijzen, beoordeeld en kunnen dit ook niet. APPMAKEN heeft geen controle over die niet-APPMAKEN-services en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-APPMAKEN-website of webpagina, verklaart of impliceert APPMAKEN niet dat zij die website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Webpagina’sjst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-APPMAKENwebsites en -webpagina’s.

1.12 Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Zoals APPMAKEN anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of via AppMaken.online of een APPMAKENsociaal netwerk of mobiele applicatie bevindt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd APPMAKEN hiervan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid van AppMaken. APPMAKEN zal op alle dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien nodig of gepast door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. In het geval van een bezoeker die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van APPMAKEN of anderen schendt of herhaaldelijk schendt, kan APPMAKEN, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de service voor deze bezoeker beëindigen of ontzeggen. In het geval van een dergelijke beëindiging is APPMAKEN niet verplicht tot terugbetaling van eerder aan AP betaalde bedragen. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van APPMAKEN of derden over van APPMAKEN naar u, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij AP, AppMaken.online, het AppMaken.online logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met AppMaken.online, of de Dienst zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van AppMaken’s licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met de Dienst kunnen de handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Dienst verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van APPMAKEN of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Niettegenstaande alles in deze overeenkomst is APPMAKEN de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendom die tijdens een project door u of een ontwikkelaar namens u is ontwikkeld en die wordt geacht aan u te zijn overgedragen zolang u aan alle commerciële en andere verplichtingen jegens AP voldoet. Indien u niet aan alle commerciële verplichtingen voldoet of enige voorwaarde van deze overeenkomst schendt, zal elk gebruik van de software of het project of elke publicatie van de software of de app in de openbare app stores of elk gebruik van de software of het project/de app door u worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik en neerkomen op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AP.

1.13 Wijzigingen

APPMAKEN behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt aanvaarding van die wijzigingen in. APPMAKEN kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de service aanbieden (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en hulpmiddelen en het wijzigen en beëindigen van vrijgegeven functies). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.14 Beëindiging

APPMAKEN kan uw toegang tot de Dienst of een deel daarvan op elk moment beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Indien u deze Overeenkomst of uw AppMaken.online account (indien u die heeft) wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst. APPMAKEN kan de Dienst onmiddellijk beëindigen als onderdeel van een algemene sluiting van onze dienst. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

1.15 Terugboekingen

Als wij een terugboeking of betalingsgeschil (bijv. PayPal Dispute) van een creditcardmaatschappij of bank ontvangen, wordt uw service en/of project zonder kennisgeving opgeschort. Een vergoeding van € 100 voor terugboekingen (uitgegeven om de door de kredietmaatschappij aan ons doorberekende kosten terug te vorderen), plus eventuele openstaande saldi die zijn ontstaan als gevolg van de terugboeking(en), moeten volledig worden betaald voordat de service wordt hersteld, bestanden worden geleverd of verdere werkzaamheden worden verricht. In plaats van een terugboeking uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen om eventuele factureringsproblemen aan te pakken. Het aanvragen van een terugboeking of het openen van een PayPal-geschil voor een geldige rekening van ons is fraude, en is nooit een geschikt of legaal middel om een terugbetaling te verkrijgen. Indien u een geldig bedrag betwist, komt u niet in aanmerking voor enige terugbetaling, ongeacht of u anderszins in aanmerking komt voor de terugbetaling.

1.16 Afwijzing van garanties

De Dienst wordt geleverd “zoals hij is”. APPMAKEN en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch APPMAKEN, noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Dienst foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Dienst downloadt of anderszins verkrijgt.

1.17 Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat APPMAKEN niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien APPMAKEN op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de dienst; (v) bugs in de app; (vi) corruptie van de applicatie, hacking attacks, beveiliging van de app of andere zaken die verband houden met de service; (vii) afwijzing van uw mobiele applicatie uit een mobiele applicatiewinkel of marktplaats; (viii) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u aan APPMAKEN op grond van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. APPMAKEN is niet aansprakelijk voor een storing of vertraging als gevolg van zaken die buiten hun redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijk recht dit verbiedt.

1.18 Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Dienst strikt in overeenstemming is met het APPMAKEN Privacy beleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft worden geëxporteerd) en (ii) uw gebruik van de Dienst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en deze niet verduistert.

1.19 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord AP, haar contractanten en haar licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Dienst; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, intellectueel eigendom of privacyrecht; of (iv) enige claim voortvloeiend uit feature bugs of inhoud van de app door u of een derde; of (v) enige afwijzing van uw mobiele applicatie uit enige mobiele applicatiewinkel of marktplaats, om welke reden dan ook. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst bestaan.

1.20 Door gebruikers gegenereerde inhoud en ontwerpassets

Alle apps, berichten, community’s, software en sociale netwerken die op ons platform worden gecreëerd, worden beschouwd als door de gebruiker gegenereerde inhoud. APPMAKEN onderschrijft de door de gebruiker gegenereerde inhoud die door u of anderen wordt ingediend niet en heeft er geen controle over, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of als gevolg daarvan. Door gebruikers gegenereerde inhoud die via de site is gecreëerd, wordt niet noodzakelijkerwijs door APPMAKEN beoordeeld voordat deze op een marktplaats of forum wordt geplaatst en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de meningen of het beleid van AP. Indien APPMAKEN er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiest om de Marktplaats te controleren, aanvaardt APPMAKEN niettemin geen verantwoordelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud, geen verplichting om ongepaste of onjuiste door gebruikers gegenereerde inhoud te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker die door gebruikers gegenereerde inhoud indient. APPMAKEN geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Inhoud en andere materialen op de Marktplaats. Niettemin behoudt de beheerder zich het recht voor om te voorkomen dat u door de gebruiker gegenereerde inhoud indient en om door de gebruiker gegenereerde inhoud te allen tijde om welke reden dan ook te bewerken, te beperken of te verwijderen. U stemt ermee in dat de Beheerder geen aansprakelijkheid aanvaardt als wij naar eigen goeddunken voorkomen dat uw door Gebruikers Geproduceerde Content wordt ingediend, of als wij deze bewerken, beperken of verwijderen. U stemt er ook mee in dat u alle andere gebruikers van deze Site en alle websites van derden waarop uw door Gebruikers Geproduceerde Content kan zijn opgenomen, toestaat het materiaal te openen, te bekijken en te becommentariëren voor het persoonlijk gebruik van die gebruiker.

Creative Commons-licenties bieden een standaard manier voor onze gebruikers om iemand anders toestemming te geven hun creatieve materiaal te gebruiken. Alle creatieve materialen die door onze leden van de ontwerpgemeenschap worden gecreëerd, vallen onder Creative Commons-licenties. APPMAKEN heeft alle makers gevraagd om hun digitale activa te markeren met een Creative Commons CC BY-licentie. Door hun creatieve activa te markeren met een Creative Commons-licentie, verleent onze gemeenschap van ontwerpers de hele APPMAKEN-gemeenschap het recht om ze te hergebruiken en te bewerken. Eenvoudig gezegd: de makers behouden hun auteursrecht, en andere makers in de gemeenschap mogen het werk hergebruiken onder de voorwaarden van de licentie zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de maker.

1.21 Diensten van derden & Aanbieders van toepassingen van derden

De APPMAKEN-diensten maken gebruik van meerdere diensten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Shutter Stock, PubNub, Facebook, Google (YouTube, Maps, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch, Vuforia, AWS, Azure, Pixabay API, en anderen. U erkent dat de licentie voor elke Third-Party Service die u verkrijgt, een bindende overeenkomst is tussen u en de Applicatie-aanbieder. Voor apps van derden erkent u dat (i) u de licentie voor elke app van derden verkrijgt van de applicatie aanbieder; (ii) APPMAKEN niet optreedt als agent voor de applicatie-aanbieder bij de levering van elke dergelijke app van derden aan u; en (iii) APPMAKEN geen partij is bij de licentie tussen u en de applicatie-aanbieder met betrekking tot die app van derden. De Applicatie-aanbieder van elke Derden-app is als enige verantwoordelijk voor die Derden-app, de inhoud daarvan, alle garanties, voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij kan hebben met betrekking tot die Derden-app. In het geval van apps van derden wordt de licentievergoeding naar eigen goeddunken vastgesteld door de aanbieder van de applicatie van derden en APPMAKEN int de licentievergoeding niet namens de aanbieder van de applicatie van derden, u dient deze rechtstreeks aan de aanbieder van de applicatie van derden te betalen. De Licentiegever kan de Licentievergoeding te allen tijde wijzigen.

Voor App Maken Chatbot: Wij bieden integratie met andere producten van derden met Chatbot. Om de integraties te kunnen gebruiken kan het nodig zijn om een apart abonnement van die producten te kopen van hun respectievelijke websites. De beschikbaarheid van deze integraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van de API van deze producten. In het geval dat een integratie wordt verwijderd wordt u op de hoogte gebracht.

1.22 Bètafuncties

Sommige APPMAKEN platform releases bevatten beta functies zoals (Taxi, Food Court, Augmented Reality, Messenger, Chatbot, Design, Knowledge). We geven deze beta-functies vrij om feedback te verzamelen over de implementatie ervan, zodat we ze kunnen verbeteren. Wij waarderen alle feedback over deze bètafuncties, omdat wij u daarmee het best mogelijke product kunnen bieden. Door een suggestie in te dienen, stemt u ermee in dat uw bekendmaking vrijwillig, ongevraagd en zonder beperkingen is en APPMAKEN niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrijstaat om de suggestie te gebruiken zonder aanvullende vergoeding aan u, en/of de suggestie op niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan iedereen bekend te maken. Ook hebben wij de exclusieve bevoegdheid en discretie om de periode voor het testen en evalueren van Beta Services te bepalen. Wij zijn de enige beoordelaars van het succes van dergelijke tests en de eventuele beslissing om de Bètadiensten als commerciële diensten aan te bieden.

De beschikbaarheid van bètafuncties zal worden gedocumenteerd in de release notes voor elke specifieke release. Andere documentatie zal beschikbaar zijn via de APPMAKEN-supportsectie. Raadpleeg de release notes en de documentatie over hoe u deze bètafuncties kunt inschakelen en gebruiken.

Houd rekening met de volgende beperkingen met betrekking tot bètafuncties:

Bètafuncties kunnen onvolledig zijn; toekomstige releases kunnen meer functionaliteit bevatten om de functies te voltooien

Beta-functies kunnen in toekomstige releases veranderen, afhankelijk van de feedback.

Hoewel we streven naar achterwaartse compatibiliteit, kan APPMAKEN voor bètafuncties geen achterwaartse compatibiliteit tussen maandelijkse releases garanderen.

Bètafuncties vallen niet onder een SLA en maken geen deel uit van ons Reseller-platform.

Wij waarderen feedback, inclusief tickets die problemen met bètafuncties beschrijven, maar deze tickets worden niet volgens uw SLA behandeld.

We kunnen geen tijdige oplossingen garanderen voor problemen die u ondervindt met bètafuncties

Bètafuncties mogen niet worden gebruikt voor productietoepassingen

Beta features kunnen bugs bevatten, die mogelijk leiden tot datacorruptie.

1.23 Persoonlijke informatie van kinderen

APPMAKEN verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken via onze Websites of Apps. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via de Websites of Apps te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar via de Websites, Bots of Diensten persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via security@AppMaken.online, en wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

1.24 Eigendomsrechten op gegevens

U bent eigenaar van de App, App gegevens (inhoud), Sociaal Netwerk en de inhoud daarvan, Community en de inhoud daarvan, Software en de inhoud daarvan, en behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u reeds bezit op de Applicatie, Software, Sociaal Netwerk of Community die u maakt, indient, plaatst, verzendt of weergeeft op of via de Service, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die op die Applicatie, Software, Sociaal Netwerk, Community en uw Gebruikersinhoud rusten, en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij behouden ons echter het recht voor om uw app, software, sociaal netwerk of community te vergrendelen voor verdere weergave, bewerking of bijwerking, voor het geval uw abonnement wordt opgezegd.

1.25 Juridische kwesties & jurisdictie

Op deze Overeenkomst, en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is het recht van de Staat Flevoland, Nederland, van toepassing zonder inachtneming van de collisieregels. De partijen komen overeen dat deze overeenkomst geen overeenkomst voor de verkoop van goederen is; daarom wordt deze overeenkomst niet beheerst door de codificatie van artikel 2 of 2A van de Uniform Commercial Code, noch door verwijzingen naar de Uniform Computer Information Transactions Act of het Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. De arrondissements- en hooggerechtshoven in Almere, Nederland, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Elke partij stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken. Niet-betaling heeft tot gevolg dat de minimumwaarde van deze overeenkomst versneld volledig moet worden betaald. U erkent dat in het geval van een dergelijke versnelling, de minimumwaarde van deze overeenkomst verschuldigd en betaalbaar zal zijn als minimale geliquideerde schadevergoeding omdat dit saldo een redelijke verhouding zal hebben tot het minimale waarschijnlijke verlies van AppMaken als gevolg van uw niet-betaling, waarbij het bedrag van het werkelijke verlies van AppMaken niet kan worden berekend. Klant stemt ermee in alle kosten en uitgaven te betalen, inclusief maar niet beperkt tot, advocaatkosten en gerechtskosten, voor de inning en/of handhaving van enige verplichting onder deze overeenkomst, ongeacht of een rechtszaak of arbitrage wordt gestart.

Verbinding maken met AP

Ondersteuning: support@AppMaken.online

Facturering: billing@AppMaken.online

Beveiliging: security@AppMaken.online

Privacy: privacy@AppMaken.online

Verkoop: sales@AppMaken.online

ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

(GDPR en EU-standaard gebruiksvoorwaarden contractuele bepalingen)

Dit Addendum Gegevensverwerking (“DPA”) maakt deel uit van de Master Subscription Agreement of een andere schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen App Maken (“AppMaken”) en Klant voor de aankoop van online diensten (inclusief bijbehorende APPMAKENoffline of mobiele componenten) van APPMAKEN (aangeduid als “Diensten” of anderszins in de toepasselijke overeenkomst, en hierna gedefinieerd als “Diensten”) (de “Overeenkomst”) om de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens weer te geven.

Door in te stemmen met de Overeenkomst gaat de Klant deze DPA aan namens zichzelf en, voor zover vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in naam en voor rekening van zijn Filialen, indien en voor zover APPMAKEN Persoonsgegevens verwerkt waarvoor deze Filialen als de Verantwoordelijke voor de verwerking kwalificeren. Alle begrippen met een hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is vastgelegd.

In het kader van de levering van de Diensten aan de Klant krachtens de Overeenkomst, kan APPMAKEN namens de Klant Persoonsgegevens verwerken, en de Partijen komen overeen de volgende bepalingen na te leven met betrekking tot Persoonsgegevens, waarbij ieder redelijkerwijs en te goeder trouw handelt.

HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS

Indien de klantentiteit die deze DPA ondertekent partij is bij de Overeenkomst, is deze DPA een addendum bij en maakt zij deel uit van de Overeenkomst. In dat geval is de APPMAKENentiteit die partij is bij de Overeenkomst partij bij deze DPA.

Indien de klantentiteit die deze DPA ondertekent een Bestelformulier heeft uitgevoerd met APPMAKEN of haar Filiaal ingevolge de Overeenkomst, maar zelf geen partij is bij de Overeenkomst, dan is deze DPA een addendum bij dat Bestelformulier en toepasselijke verlengde Bestelformulieren, en de APPMAKENentiteit die partij is bij een dergelijk Bestelformulier is partij bij deze DPA.

Als de entiteit van de Klant die deze DPA ondertekent geen partij is bij een Bestelformulier of de Overeenkomst, is deze DPA niet geldig en niet wettelijk bindend. Een dergelijke entiteit dient de entiteit van de Klant die partij is bij de Overeenkomst te verzoeken deze DPA uit te voeren.

Deze DPA vervangt geen vergelijkbare of aanvullende rechten met betrekking tot de Verwerking van Klantgegevens in de Overeenkomst van de Klant (inclusief een bestaand addendum voor gegevensverwerking bij de Overeenkomst).

DEFINITIE

“Filiaal” betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de betrokken entiteit. Voor de toepassing van deze definitie betekent “zeggenschap” het direct of indirect bezitten van of zeggenschap hebben over meer dan

50% van de stemgerechtigde belangen van de betrokken entiteit

“Verantwoordelijke” betekent de entiteit die het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

“Klantgegevens” betekent wat in de Overeenkomst wordt gedefinieerd als “Klantgegevens” of “Uw gegevens”.

“Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming” betekent alle wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en hun lidstaten, die van toepassing is op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

“Betrokkene” betekent het individu op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

“AppMaken” betekent de App Maken entiteit die partij is bij deze DPA, zoals gespecificeerd in de sectie “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” hierboven, App Maken LLP, een limited liability partnership opgericht onder de LLP Act, 2008 met LLPIN AAF-5370 en met hoofdvestiging te P.J oudweg 4 .

“APPMAKEN Groep” betekent APPMAKEN en haar Filialen die zich bezighouden met de Verwerking van Persoonsgegevens.

“GDPR” betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare rechtspersoon (wanneer dergelijke informatie op soortgelijke wijze wordt beschermd als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming), waarbij voor elk (i) of (ii) dergelijke gegevens Klantgegevens zijn.

“Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

“Verwerker” betekent de entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

“Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Bepalingen” betekent de overeenkomst die door en tussen de Klant en APPMAKEN wordt uitgevoerd en hier als Bijlage 3 is bijgevoegd.

“Subverwerker” betekent elke Verwerker die door AP, door een lid van de APPMAKEN Groep of door een andere Subverwerker wordt ingeschakeld.

“Toezichthoudende Autoriteit” betekent een onafhankelijke overheidsinstantie, die door een EU-lidstaat is ingesteld krachtens de GDPR.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Rollen van de partijen. De partijen erkennen en komen overeen dat met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is, APPMAKEN een Verwerker is en dat APPMAKEN of leden van de APPMAKEN Groep Subverwerkers inschakelen overeenkomstig artikel 5 “Subverwerkers” hieronder.

2.2 Verwerking van Persoonsgegevens door de Klant. De Klant zal bij het gebruik van de Diensten Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid: de instructies van de Klant voor de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan de Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van Persoonsgegevens en de middelen waarmee de Klant Persoonsgegevens heeft verkregen.

2.3 Verwerking van Persoonsgegevens door AppMaken. APPMAKEN zal Persoonsgegevens behandelen als Vertrouwelijke Informatie en zal Persoonsgegevens uitsluitend verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van de Klant voor de volgende doeleinden: (i) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en de toepasselijke Bestelformulier(en); (ii) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de Diensten; en (iii) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies die door de Klant zijn verstrekt (bijv. via e-mail) indien dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.4 Details van de Verwerking. Het voorwerp van de Verwerking van Persoonsgegevens door APPMAKEN is de uitvoering van de Diensten krachtens de Overeenkomst. De duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, de soorten Persoonsgegevens en categorieën van Betrokkenen die onder deze DPA worden verwerkt, worden nader gespecificeerd in Bijlage 2 (Details van de Verwerking) bij deze DPA.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

3.1 Verzoek van de betrokkene. APPMAKEN zal, voor zover wettelijk toegestaan, de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen indien APPMAKEN een verzoek ontvangt van een Betrokkene voor de uitoefening van diens recht op toegang, recht op rectificatie, beperking van de Verwerking, wissing (“recht om vergeten te worden”), dataportabiliteit, bezwaar tegen de Verwerking, of zijn recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming (“Verzoek van de Betrokkene”). Rekening houdend met de aard van de Verwerking zal APPMAKEN de Klant met passende technische en organisatorische maatregelen bijstaan, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de Klant om te reageren op een verzoek van een Betrokkene op grond van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover de Klant bij het gebruik van de Diensten niet de mogelijkheid heeft om een verzoek van een betrokkene te beantwoorden, zal APPMAKEN op verzoek van de Klant commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant te helpen bij het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een betrokkene, voor zover APPMAKEN daartoe wettelijk is gemachtigd en het beantwoorden van een dergelijk verzoek van een betrokkene vereist is krachtens de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wettelijk toegestaan, is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het verlenen van dergelijke bijstand door AppMaken.

3.2 Data Subject Access Request (DSAR). Als u een DSAR wilt aanvragen, hoeft u ons alleen maar een e-mail te sturen naar security@AppMaken.online en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. APPMAKEN zal, in het geval van een verzoek om toegang tot gegevens van een betrokkene, binnen één kalendermaand na ontvangst van het verzoek een verslag opstellen en naar de betrokkene sturen. DSAR is in wezen een verzoek van een betrokkene om een kopie van de persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt en een toelichting op het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt. De DPO antwoordt doorgaans binnen 15 dagen, maar de antwoordtermijn is nooit langer dan 30 dagen. Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR hebben personen het recht om de volgende informatie van AP te vragen:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Wie de persoonsgegevens heeft of aan wie ze worden verstrekt

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. En, ten minste wanneer dit wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen heeft, welke logica daarvoor wordt gebruikt.

Hoe lang worden de gegevens bewaard (of ten minste de criteria aan de hand waarvan dat wordt bepaald)?

APPMAKENPERSONEEL

4.1 Vertrouwelijkheid. APPMAKEN zorgt ervoor dat zijn personeel dat betrokken is bij de Verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte is van de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens, een passende opleiding over hun verantwoordelijkheden heeft gekregen en schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten heeft ondertekend. APPMAKEN zal ervoor zorgen dat deze geheimhoudingsverplichtingen ook na beëindiging van de aanstelling van het personeel blijven gelden.

4.2 Betrouwbaarheid. APPMAKEN zal commercieel redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van alle APPMAKEN-personeelsleden die betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

4.3 Beperking van de toegang. APPMAKEN zal ervoor zorgen dat de toegang van AppMaken tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot het personeel dat deze toegang nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren.

4.4 Functionaris voor gegevensbescherming. De leden van de APPMAKENGroep zullen een functionaris voor gegevensbescherming benoemen wanneer de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming een dergelijke benoeming vereist. De aangewezen persoon kan worden bereikt op privacy@AppMaken.online.

SUBVERWERKERS

5.1 Aanstelling van Sub-verwerkers. De Klant erkent en stemt ermee in dat (a) aan AppMaken gelieerde ondernemingen als Sub verwerkers kunnen worden aangesteld; en (b) APPMAKEN respectievelijk aan AppMaken gelieerde ondernemingen derde Sub verwerkers kunnen inschakelen in verband met de levering van de Diensten. APPMAKEN of een aan APPMAKEN gelieerde onderneming heeft met elke Sub verwerker een schriftelijke overeenkomst gesloten die gegevensbeschermingsverplichtingen bevat die niet minder beschermend zijn dan die in deze Overeenkomst met betrekking tot de bescherming van Klantgegevens, voor zover van toepassing op de aard van de door die Sub verwerker verleende diensten.

5.2 Lijst van huidige Sub-verwerkers en kennisgeving van nieuwe Sub-verwerkers. Een lijst van Sub verwerkers per 6 mei 2020 voor de Diensten is bijgevoegd in Bijlage 1. Op verzoek zal APPMAKEN de Klant een bijgewerkte lijst van Sub verwerkers voor de Diensten ter beschikking stellen met de identiteit van die Sub verwerkers en hun land van vestiging (“Bijgewerkte lijst van Sub verwerkers”).

5.3 Recht van bezwaar voor nieuwe Sub-verwerkers. De Klant kan bezwaar maken tegen het gebruik door AppMaken van een nieuwe Sub verwerker door APPMAKEN binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een Geactualiseerde Subverwerkerslijst schriftelijk op de hoogte te stellen. In het geval dat de Klant bezwaar maakt tegen een nieuwe Sub verwerker, zoals toegestaan in de voorgaande zin, zal APPMAKEN redelijke inspanningen leveren om de Klant een wijziging van de Diensten ter beschikking te stellen of een commercieel redelijke wijziging van de configuratie of het gebruik van de Diensten door de Klant aan te bevelen om de Verwerking van Persoonsgegevens door de nieuwe Sub verwerker waartegen bezwaar is gemaakt te voorkomen, zonder de Klant onredelijk te belasten. Indien APPMAKEN niet in staat is een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn, die niet langer is dan dertig (30) dagen, door te voeren, kan de Klant de toepasselijke bestelbon(nen) beëindigen, uitsluitend voor die Diensten die APPMAKEN niet kan verlenen zonder gebruikmaking van de nieuwe sub verwerker waartegen bezwaar is gemaakt, door AP hiervan schriftelijk in kennis te stellen. APPMAKEN zal de Klant vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen voor het resterende deel van de looptijd van die Bestelbon(nen) na de effectieve datum van beëindiging met betrekking tot die beëindigde Diensten, zonder de Klant een boete op te leggen voor die beëindiging.

5.4 Subverwerkersovereenkomsten. De partijen komen overeen dat APPMAKEN alleen op redelijk verzoek van de Klant kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten zal verstrekken.

5.5 Aansprakelijkheid. APPMAKEN is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van zijn Sub verwerkers in dezelfde mate als APPMAKEN aansprakelijk zou zijn indien de diensten van elke Sub verwerker rechtstreeks onder de voorwaarden van deze DPA zouden worden uitgevoerd, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

  1. VEILIGHEID

6.1 Controles voor de bescherming van Persoonsgegevens. APPMAKEN zal administratieve, fysieke en technische voorzorgsmaatregelen in stand houden ter bescherming van de veiligheid (waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige Verwerking en tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of beschadiging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Klantgegevens), vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens, waaronder Persoonsgegevens.

6.2 SOC 2 Type 1 & Type 2 Rapport Op schriftelijk verzoek van de Klant, niet vaker dan eenmaal per jaar, zal APPMAKEN aan de Klant een kopie verstrekken van het op dat moment meest recente SOC 2 Type 1 en Type 2 rapport van AppMaken over de serviceorganisatiecontroles voor de Diensten. APPMAKEN kan van de klant verlangen dat deze een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor APPMAKEN, voordat APPMAKEN een kopie van een dergelijk rapport aan de klant verstrekt.

BEHEER EN KENNISGEVING VAN INBREUKEN OP DE BEVEILIGING

APPMAKEN beschikt over een robuust beleid voor het beheer van incidenten en een beleid voor het reageren op gegevensinbreuken en houdt zich aan de procedures in het geval van een gegevensinbreuk en zal de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen nadat hij zich bewust is geworden van de onopzettelijke of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde bekendmaking van of de ongeoorloofde toegang tot Klantgegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, die door APPMAKEN of zijn Subverwerkers zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt en waarvan APPMAKEN zich bewust wordt (een “Incident met Klantgegevens”) binnen 72 uur na de bevestiging van het incident via e-mail en/of telefoon.

Zodra APPMAKEN zijn klanten op de hoogte stelt, wordt het de verantwoordelijkheid van de klanten om hun app-gebruikers of “Data Subjects” binnen 72 uur na de bevestiging van het incident door AP op de hoogte te stellen van het datalek. U gaat ermee akkoord AP, haar contractanten en licentiegevers, en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit uw onvermogen om uw gebruikers of betrokkenen binnen 72 uur op de hoogte te stellen van het datalek.

TERUGGAVE EN VERWIJDERING VAN KLANTGEGEVENS

APPMAKEN zal Klantgegevens aan de Klant retourneren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Klantgegevens verwijderen in overeenstemming met de in de Overeenkomst vermelde procedures en tijdschema’s.

Voor App Maken Kennis: Als een verzoek tot verwijdering van een account wordt ingediend vanuit de tool, zal het team binnen 7-10 dagen contact met u opnemen over hetzelfde om bevestiging en verduidelijking van het verzoek te vragen. Na de communicatie zal het account worden verwijderd en kunt u de gegevens niet meer herstellen.

BEVOEGDE FILIALEN

9.1 Contractuele relatie. De partijen erkennen en komen overeen dat de Klant, door het uitvoeren van de Overeenkomst, de DPA aangaat namens zichzelf en, voor zover van toepassing, in naam en voor rekening van zijn Filialen, waardoor een afzonderlijke DPA tot stand komt tussen APPMAKEN en elk van deze Filialen, onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst, deze Clausule 9 en Clausule 10 hieronder. Elke Filiaal stemt ermee in gebonden te zijn aan de verplichtingen krachtens deze DPA en, voor zover van toepassing, de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, een Affiliate is en wordt geen partij bij de Overeenkomst en is slechts partij bij de DPA. Alle toegang tot en gebruik van de Diensten door Affiliates moet voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, en de Klant beschouwt elke schending van de voorwaarden van de Overeenkomst door een Affiliate als een schending.

9.2 Communicatie. De Klant die de overeenkomstsluitende partij is, blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatie met APPMAKEN in het kader van deze DPA en is gerechtigd om namens zijn Filialen alle communicatie in verband met deze DPA te doen en te ontvangen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van elke partij en al haar Gelieerde Partijen, tezamen genomen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze DPA, en alle DPA’s tussen Gelieerde Partijen en AP, hetzij door contract, onrechtmatige daad of onder enige andere theorie van aansprakelijkheid, is onderworpen aan de “Beperking van Aansprakelijkheid” clausule van de Overeenkomst, en elke verwijzing in deze clausule naar de aansprakelijkheid van een partij betekent de totale aansprakelijkheid van die partij en al haar Gelieerde Partijen onder de Overeenkomst en alle DPA’s tezamen.

Voor alle duidelijkheid, de totale aansprakelijkheid van AppMaken en haar Gelieerde Ondernemingen voor alle claims van de Klant en al haar Gelieerde Ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en elke DPA is van toepassing op het totaal voor alle claims onder zowel de Overeenkomst als alle DPA’s die onder deze Overeenkomst tot stand zijn gekomen, inclusief door de Klant en alle Gelieerde Ondernemingen, en zal in het bijzonder niet worden opgevat als individueel en hoofdelijk van toepassing op de Klant en/of een Gelieerde Onderneming die contractueel partij is bij een dergelijke DPA. Eveneens om twijfel te voorkomen wordt met elke verwijzing naar de DPA in deze DPA deze DPA inclusief de bijbehorende bijlagen bedoeld.

EUROPA-SPECIFIEKE BEPALINGEN

11.1 GDPR. Met ingang van 25 fab 2023 zal APPMAKEN Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de GDPR-vereisten die rechtstreeks van toepassing zijn op de levering door AppMaken van haar Diensten.

11.2 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Met ingang van 25 mei 2018 zal APPMAKEN, op verzoek van de Klant, de Klant redelijke medewerking en bijstand verlenen die nodig is om te voldoen aan de verplichting van de Klant onder de GDPR om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de Klant, voor zover de Klant niet anderszins toegang heeft tot de relevante informatie, en voor zover dergelijke informatie beschikbaar is voor AP. APPMAKEN zal de Klant redelijke bijstand verlenen bij de samenwerking of voorafgaand overleg met de Toezichthoudende Autoriteit bij de uitvoering van haar taken in verband met dit artikel 9.2, voor zover vereist krachtens de GDPR.

11.3 Ongeldigheid van het EU-VS Privacy Shield. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het EU-US Privacy Shield Framework ongeldig verklaard, maar niet de Standard Contractual Clauses (SCC’s) als een rechtmatig overdrachtsmechanisme voor persoonsgegevens die buiten de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven.

Bij App Maken hebben we Standard Contractual Clauses (SCC’s) voor de overdracht van gegevens, zodat alle persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij zetten ons in om onze klanten in staat te stellen om op verantwoorde wijze klantenservice te verlenen door het implementeren en naleven van voorgeschreven nalevingsbeleid, zowel als gegevensbeheerder en -verwerker.

11.4 Mechanismen voor gegevensoverdracht. Met inachtneming van de voorwaarden van deze DPA, stelt APPMAKEN de in bijlage 3 bij deze DPA opgenomen contractuele standaard gebruiksvoorwaarden beschikbaar met inachtneming van de aanvullende voorwaarden in artikel 11.5 hieronder. Deze overdrachtsmechanismen zijn van toepassing op elke online overdracht van Persoonsgegevens onder deze DPA vanuit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en/of hun lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen in de zin van de wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming van de voornoemde gebieden, voor zover dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan dergelijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

11.5 Aanvullende voorwaarden voor door AP aangeboden diensten.

11.5.1 Klanten die onder de Algemene Gebruiksvoorwaarden Contractuele Bepalingen vallen. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden in dit artikel 11.5.1 zijn van toepassing op (i) de rechtspersoon die de Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft uitgevoerd als gegevensexporteur en zijn Filialen en (ii) alle Filialen van de Klant die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en die Bestelformulieren voor de door AP aangeboden Diensten hebben ondertekend. Voor de toepassing van de Contractuele Standaardvoorwaarden en dit artikel 11.5 worden voornoemde entiteiten beschouwd als “gegevensexporteurs”.

11.5.2 Instructies. Deze DPA en de Overeenkomst zijn de volledige en definitieve instructies van de Klant op het moment van ondertekening van de Overeenkomst aan APPMAKEN voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Voor de toepassing van artikel 5(a) van de Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele Bepalingen wordt het volgende beschouwd als een instructie van de Klant om Persoonsgegevens te verwerken: (a) Verwerking in overeenstemming met de Overeenkomst en de toepasselijke Bestelformulier(en); (b) Verwerking geïnitieerd door Gebruikers bij hun gebruik van de door APPMAKEN aangeboden Diensten en (c) Verwerking om te voldoen aan andere redelijke instructies van de Klant (bijv. via e-mail), indien dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst.

11.5.3 Benoeming van nieuwe Subverwerkers en lijst van huidige Subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat (a) de Filialen van AppMaken als Subverwerkers kunnen worden behouden; en (b) APPMAKEN en de Filialen van AppMaken respectievelijk derde Subverwerkers kunnen inschakelen in verband met de levering van de door AP aangeboden Diensten. APPMAKEN stelt de Klant de actuele lijst van Subverwerkers ter beschikking in overeenstemming met artikel 5.2 van deze DPA.

11.5.4 Kennisgeving van nieuwe Subverwerkers en recht op bezwaar voor nieuwe Subverwerkers. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat APPMAKEN nieuwe Subverwerkers kan inschakelen zoals beschreven in artikel 5.2 en 5.3 van de DPA.

11.5.5 Kopieën van Subverwerkersovereenkomsten. De partijen komen overeen dat APPMAKEN alleen op verzoek van de Klant kopieën van de Subverwerkersovereenkomsten met alle commerciële informatie zal verstrekken.

11.5.6 Audits en certificaten. De partijen komen overeen dat de audits worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende specificaties: Op verzoek van de Klant, en met inachtneming van de in de Overeenkomst opgenomen vertrouwelijkheidsverplichtingen, zal APPMAKEN aan de Klant (of aan de onafhankelijke, derde partij van de Klant die geen concurrent is van APPMAKEN en die een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor AP) informatie beschikbaar stellen met betrekking tot de naleving door de APPMAKEN Groep van de in deze DPA opgenomen verplichtingen in de vorm van het SOC 1-rapport van AppMaken en, voor haar Sub-verwerkers en haar dochterondernemingen, de certificeringen en audits van derden zoals uiteengezet in de AppMaken. online Beveiliging, Privacy en Architectuur Documentatie te vinden op https://www.AppMaken.online/security & https://www.AppMaken.online/privacy-policy voor zover AppMaken.online deze algemeen beschikbaar stelt aan haar klanten. Na een kennisgeving door APPMAKEN aan de Klant van een werkelijke of redelijkerwijs vermoede ongeoorloofde openbaarmaking van Persoonsgegevens, wanneer de Klant er redelijkerwijs van overtuigd is dat APPMAKEN zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens onder deze DPA niet nakomt, of indien een dergelijke audit wordt vereist door de toezichthoudende autoriteit van de Klant, kan de Klant contact opnemen met APPMAKEN in overeenstemming met de clausule “Kennisgevingen” van de Overeenkomst om een audit te vragen bij AppMaken van de procedures die relevant zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek zal niet meer dan eenmaal per jaar plaatsvinden, behalve in het geval van een werkelijke of redelijkerwijs vermoede onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens. De Klant zal APPMAKEN vergoeden voor alle tijd die besteed is aan een dergelijke audit ter plaatse, tegen de dan geldende tarieven voor professionele diensten van de APPMAKEN Groep, die op verzoek aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Voor het begin van een dergelijke audit ter plaatse zullen de Klant en APPMAKEN in onderling overleg de omvang, het tijdschema en de duur van de audit overeenkomen, evenals het vergoedingstarief waarvoor de Klant verantwoordelijk is. Alle vergoedingen zullen redelijk zijn, rekening houdend met de door AP bestede middelen. De klant zal APPMAKEN onmiddellijk op de hoogte stellen van informatie over niet-naleving die tijdens een audit wordt ontdekt.

11.5.7 Certificaat van verwijdering. De partijen komen overeen dat APPMAKEN alleen op verzoek van de Klant de certificering van de verwijdering van Persoonsgegevens zal verstrekken.

11.5.8 Conflict. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen het dispositief van deze DPA en een van de bijbehorende bijlagen en de contractuele standaardvoorwaarden in bijlage 3, prevaleren de contractuele standaardvoorwaarden.

PARTIJEN BIJ DEZE DPA

De Sectie “HOE DEZE DPA VAN TOEPASSING IS” specificeert hoe APPMAKEN partij is bij deze DPA.

ONOPGELOSTE GESCHILLEN OVER PRIVACY OF GEGEVENSGEBRUIK

In het geval dat APPMAKEN geen bevredigende oplossing heeft kunnen vinden voor een geschil over privacy of gegevensgebruik, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@AppMaken.online. Indien u opheldering wenst, kunt u ook ons privacy beleid in detail hier raadplegen.

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING (ODR)- ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR EUROPESE KLANTEN

Informatie over online geschillenbeslechting (ODR): De Europese Commissie biedt een platform voor de beslechting van onlinegeschillen. Dit platform is bedoeld om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen in online verkoop- en dienstenovereenkomsten te vergemakkelijken.

Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

RECHTSGEVOLG

Deze DPA wordt pas juridisch bindend tussen Opdrachtgever en AP wanneer de bevoegde ondertekenaars van de partijen deze Overeenkomst naar behoren hebben ondertekend:

CCPA

California Consumer Privacy Act is een staatswet die gericht is op het verbeteren van de privacyrechten en consumentenbescherming voor inwoners van Californië.

App Maken voldoet aan de CCPA en is transparant over alle persoonlijke gegevens die van de klanten via het platform worden verzameld. Om App Maken’s CCPA-beleid te lezen, klik hier.

U kunt een ‘Verkoop mijn gegevens niet’ verzoek plaatsen door dit formulier in te vullen.

Bijlage 1 – Details van de verwerking

Lijst van partijen

Gegevensexporteur:

Naam: De Klant, zoals gedefinieerd in de App Maken Klantvoorwaarden (namens zichzelf en Toegestane Filialen).

Adres: Het adres van de Klant, de contactgegevens, zoals vastgelegd in de Bestelling zoals vastgelegd in het App Maken Account van de Klant

Activiteiten die relevant zijn voor de krachtens deze Clausules overgedragen gegevens: Verwerking van Persoonsgegevens in verband met het gebruik door de Klant van de App Maken Abonnementsdiensten onder de App Maken Klantvoorwaarden

Rol (verantwoordelijke/verwerker): Verwerkingsverantwoordelijke

Gegevensimporteur:

Naam: App Maken LLP

Adres: P.J. oudweg 4, 1314 CH Almere, Nederland

Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon: TN Pandeya, Functionaris Gegevensbescherming, App Maken LLP, P.J. oudweg 4, 1314 CH Almere, Nederland

Activiteiten die relevant zijn voor de krachtens deze Clausules overgedragen gegevens: Verwerking van Persoonsgegevens in verband met het gebruik door de Klant van de App Maken Abonnementsdiensten onder de App Maken Klantvoorwaarden

Rol (verantwoordelijke/verwerker): Verwerker

Beschrijving van de doorgifte

Categorieën van Betrokkenen van wie Persoonsgegevens worden Doorgegeven

U kunt in de loop van het gebruik van de Abonnementsdienst Persoonsgegevens verstrekken, waarvan de omvang door u naar eigen goeddunken wordt vastgesteld en gecontroleerd, en die Persoonsgegevens kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, die betrekking hebben op de volgende categorieën van Betrokkenen:

Uw Contactpersonen en andere eindgebruikers met inbegrip van uw werknemers, contractanten, medewerkers, klanten, prospects, leveranciers en onderaannemers. De Betrokkenen kunnen ook personen zijn die proberen te communiceren met of Persoonsgegevens overdragen aan uw eindgebruikers.

Categorieën overgedragen Persoonsgegevens

U kunt Persoonsgegevens aan de Abonnementsdiensten verstrekken, waarvan de omvang door u naar eigen goeddunken wordt bepaald en gecontroleerd, en die de volgende categorieën Persoonsgegevens kunnen omvatten, maar daartoe niet zijn beperkt:

Contactgegevens

Alle andere Persoonsgegevens die door u, of uw eindgebruikers, via de Abonnementsdienst worden ingediend, verzonden of ontvangen.

Overgedragen gevoelige gegevens en toegepaste beperkingen of waarborgen

De partijen voorzien geen overdracht van gevoelige gegevens.

Frequentie van de overdracht

Doorlopend

Aard van de verwerking

De Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Overeenkomst (inclusief deze DPA) en kunnen worden onderworpen aan de volgende Verwerkingsactiviteiten:

Opslag en andere Verwerkingen die nodig zijn om de aan u geleverde Abonnementsdiensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren; en/of

Openbaarmaking in overeenstemming met de Overeenkomst (met inbegrip van deze DPA) en/of zoals verplicht door toepasselijke wetgeving.

Doel van de doorgifte en verdere verwerking

Wij zullen Persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de Abonnementsdiensten te verlenen ingevolge de Overeenkomst, zoals nader gespecificeerd in het Bestelformulier, en zoals nader door u aangegeven bij uw gebruik van de Abonnementsdiensten.

Periode gedurende welke Persoonsgegevens worden bewaard

Met inachtneming van het onderdeel ‘Verwijdering of teruggave van Persoonsgegevens’ van deze DPA verwerken wij Persoonsgegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Voor de toepassing van de modelcontractbepalingen is de toezichthoudende autoriteit die als bevoegde toezichthoudende autoriteit optreedt (i) indien de Klant in een EU-lidstaat is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de GDPR door de Klant; (ii) indien de Klant niet in een EU-lidstaat is gevestigd maar binnen het extraterritoriale toepassingsgebied van de GDPR valt en een vertegenwoordiger heeft aangewezen, de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar de vertegenwoordiger van de Klant is gevestigd; of (iii) indien de Klant niet in een EU-lidstaat is gevestigd maar binnen het extraterritoriale toepassingsgebied van de GDPR valt zonder een vertegenwoordiger te hebben aangewezen, de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar de Betrokkenen zich voornamelijk bevinden. Met betrekking tot Persoonsgegevens die onder de GDPR of de Zwitserse DPA vallen, is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Britse Information Commissioner of de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (zoals van toepassing).

Bijlage 5 – Standaardcontractbepalingen

Module twee: Overdracht van controller naar verwerker (C2P)

AFDELING I

Clausule 1

Doel en toepassingsgebied

(a) Het doel van deze modelcontractbepalingen is de naleving te waarborgen van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

(b) De partijen:

  1. i) de natuurlijke of rechtspersoon/personen, overheidsinstantie(s), -agentschap(pen) of andere instantie(s) (hierna “entiteit(en)”) die de persoonsgegevens doorgeeft/doorgeven, zoals vermeld in bijlage I.A. (hierna elke “gegevensexporteur”), en
  2. ii) de entiteit(en) in een derde land die de persoonsgegevens van de gegevensexporteur ontvangt/ontvangen, direct of indirect via een andere entiteit die eveneens partij is bij deze bepalingen en die in bijlage I, deel A, is vermeld (hierna “gegevensimporteur” genoemd)

Hebben ingestemd met deze modelcontractbepalingen (hierna “bepalingen” genoemd)

(c) Deze bepalingen zijn van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in bijlage I.B.

(d) Het aanhangsel bij deze bepalingen met de daarin genoemde bijlagen vormt een integrerend deel van deze bepalingen.

Clausule 2

Werking en onveranderlijkheid van de bepalingen

(a) Deze clausules bevatten passende waarborgen, met inbegrip van afdwingbare rechten van betrokkenen en doeltreffende rechtsmiddelen, overeenkomstig artikel 46, lid 1, en artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2016/679 en, met betrekking tot de doorgifte van gegevens van voor de verwerking verantwoordelijken aan verwerkers en/of verwerkers aan verwerkers, modelcontractbepalingen overeenkomstig artikel 28, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679, mits zij niet worden gewijzigd, behalve om de passende module(s) te selecteren of om informatie in het aanhangsel toe te voegen of bij te werken. Dit belet de partijen niet de in deze clausules neergelegde modelcontractbepalingen op te nemen in een ruimer contract en/of andere clausules of aanvullende waarborgen toe te voegen, mits deze niet direct of indirect in strijd zijn met deze clausules of afbreuk doen aan de fundamentele rechten of vrijheden van betrokkenen.

(b) Deze clausules laten de verplichtingen waaraan de gegevensexporteur krachtens Verordening (EU) 2016/679 is onderworpen, onverlet.

Clausule 3

Derden-begunstigden

(a) Betrokkenen kunnen deze bepalingen als derdebegunstigden tegen de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur inroepen en afdwingen, met de volgende uitzonderingen:

(i) bepaling 1, bepaling 2, bepaling 3, bepaling 6 en bepaling 7;

(ii) bepaling 8 – bepaling 8.1, onder b), bepaling 8.9, onder a), c), d) en e);

(iii) Clausule 9 – Clausule 9, onder a), c), d) en e);

(iv) Clausule 12 – Clausule 12, onder a), d) en f);

(v) Clausule 13;

(vi) Clausule 15.1, onder c), d) en e);

(vii) Clausule 16, onder e);

(viii) Clausule 18 – Clausule 18, onder a) en b).

(b) Punt a) laat de rechten van betrokkenen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 onverlet.

Clausule 4

Interpretatie

(a) Wanneer in deze clausules termen worden gebruikt die in Verordening (EU) 2016/679 zijn gedefinieerd, hebben die termen dezelfde betekenis als in die verordening.

(b) Deze clausules worden gelezen en geïnterpreteerd in het licht van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679.

(c) Deze clausules worden niet uitgelegd op een wijze die in strijd is met de rechten en verplichtingen waarin Verordening (EU) 2016/679 voorziet.

Clausule 5

Hiërarchie

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze clausules en de bepalingen van verwante overeenkomsten tussen de partijen, die bestaan op het moment dat deze clausules worden overeengekomen of daarna worden gesloten, prevaleren deze clausules.

Artikel 6

Beschrijving van de overdracht(en)

De bijzonderheden van de doorgifte(s), en met name de categorieën persoonsgegevens die worden doorgegeven en het doel of de doelen waarvoor zij worden doorgegeven, staan in bijlage I.B.

Clausule 7

Dockingclausule

(a) Een entiteit die geen partij is bij deze bepalingen kan, met instemming van de partijen, te allen tijde tot deze bepalingen toetreden, hetzij als gegevensexporteur, hetzij als gegevensimporteur, door het aanhangsel in te vullen en bijlage I.A. te ondertekenen.

(b) Zodra de toetredende entiteit het aanhangsel heeft ingevuld en bijlage I.A heeft ondertekend, wordt zij partij bij deze bepalingen en heeft zij de rechten en plichten van een gegevensexporteur of gegevensimporteur overeenkomstig haar benaming in bijlage I.A.

(c) De toetredende entiteit heeft geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen die voortvloeien uit de periode voordat zij partij werd.

AFDELING II – VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Clausule 8

Waarborgen inzake gegevensbescherming

De gegevensexporteur garandeert dat hij redelijke inspanningen heeft geleverd om vast te stellen dat de gegevensimporteur door de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen in staat is aan zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen te voldoen.

8.1 Instructies

(a) De gegevensimporteur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend volgens gedocumenteerde instructies van de gegevensexporteur. De gegevensexporteur mag deze instructies gedurende de gehele looptijd van het contract geven.

(b) De gegevensimporteur informeert de gegevensexporteur onmiddellijk indien hij deze instructies niet kan opvolgen.

8.2 Beperking van het doel

De gegevensimporteur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor het specifieke doel of de specifieke doelen van de doorgifte, zoals uiteengezet in bijlage I.B, tenzij de gegevensexporteur nadere instructies geeft.

8.3 Transparantie

Op verzoek stelt de gegevensexporteur een afschrift van deze bepalingen, met inbegrip van het door de partijen ingevulde aanhangsel, kosteloos ter beschikking van de betrokkene. Voor zover nodig om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen, met inbegrip van de in de gegevensbeschermingsrichtlijn beschreven maatregelen en persoonsgegevens, mag de gegevensexporteur een deel van de tekst van het aanhangsel bij deze bepalingen redigeren alvorens een exemplaar te delen, maar verstrekt hij een zinvolle samenvatting wanneer de betrokkene anders de inhoud ervan niet zou kunnen begrijpen of zijn rechten niet zou kunnen uitoefenen. Op verzoek verstrekken de partijen de betrokkene de redenen voor de bewerkingen, voor zover mogelijk zonder de bewerkte informatie te onthullen. Deze clausule laat de verplichtingen van de gegevensexporteur op grond van de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 onverlet.

8.4 Nauwkeurigheid

Indien de gegevensimporteur vaststelt dat de door hem ontvangen persoonsgegevens onjuist zijn of verouderd zijn, stelt hij de gegevensexporteur daarvan onverwijld in kennis. In dat geval werkt de gegevensimporteur met de gegevensexporteur samen om de gegevens te wissen of te corrigeren.

8.5 Duur van de verwerking en verwijdering of teruggave van de gegevens

Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de gegevensimporteur, naar keuze van de gegevensexporteur, alle namens de gegevensexporteur verwerkte persoonsgegevens en verklaart hij aan de gegevensexporteur dat hij dit heeft gedaan, of stuurt hij alle namens hem verwerkte persoonsgegevens terug naar de gegevensexporteur en wist hij de bestaande kopieën. Totdat de gegevens zijn gewist of teruggegeven, blijft de gegevensimporteur ervoor zorgen dat deze bepalingen worden nageleefd. Indien op de gegevensimporteur plaatselijke wetgeving van toepassing is die teruggave of verwijdering van de persoonsgegevens verbiedt, garandeert de gegevensimporteur dat hij deze bepalingen zal blijven naleven en de gegevens slechts zal verwerken in de mate en voor de duur die door die plaatselijke wetgeving worden vereist. Dit laat clausule 14 onverlet, met name de eis dat de gegevensimporteur krachtens clausule 14, onder e), de gegevensexporteur gedurende de gehele looptijd van het contract op de hoogte stelt indien hij redenen heeft om aan te nemen dat hij onderworpen is of is geworden aan wetten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de eisen van clausule 14, onder a).

8.6 Beveiliging van de verwerking

(a) De gegevensimporteur en, tijdens de overdracht, ook de gegevensexporteur treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, met inbegrip van bescherming tegen een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot deze gegevens (hierna “inbreuk in verband met persoonsgegevens” genoemd). Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau houden de partijen naar behoren rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de doelstelling(en) van de verwerking en de risico’s van de verwerking voor de betrokkenen. De partijen overwegen met name gebruik te maken van versleuteling of pseudonimisering, ook tijdens de overdracht, wanneer het doel van de verwerking op die manier kan worden bereikt. In geval van pseudonimisering blijft de aanvullende informatie om de persoonsgegevens aan een specifieke betrokkene toe te schrijven, waar mogelijk onder de exclusieve controle van de gegevensexporteur. Bij de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van dit lid past de gegevensimporteur ten minste de in de DPA gespecificeerde technische en organisatorische maatregelen toe. De gegevensimporteur controleert regelmatig of deze maatregelen nog steeds een passend beveiligingsniveau bieden.

(b) De gegevensimporteur verleent leden van zijn personeel alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van en het toezicht op het contract. Hij ziet erop toe dat de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding verplichten of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben.

(c) In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die krachtens deze bepalingen door de gegevensimporteur worden verwerkt, neemt de gegevensimporteur passende maatregelen om de inbreuk aan te pakken, met inbegrip van maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. De gegevensimporteur stelt ook de gegevensexporteur zonder onnodige vertraging in kennis nadat hij van de inbreuk kennis heeft gekregen. Deze kennisgeving bevat de gegevens van een contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen, een beschrijving van de aard van de inbreuk (met zo mogelijk de betrokken categorieën en bij benadering het aantal betrokkenen en persoonsgegevens), de vermoedelijke gevolgen ervan en de genomen of voorgestelde maatregelen om de inbreuk aan te pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de eventuele negatieve gevolgen ervan te beperken. Indien en voor zover het niet mogelijk is alle informatie tegelijkertijd te verstrekken, bevat de eerste kennisgeving de dan beschikbare informatie en wordt vervolgens onverwijld nadere informatie verstrekt naarmate deze beschikbaar komt.

(d) De gegevensimporteur werkt samen met en verleent bijstand aan de gegevensexporteur om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679, met name om de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de getroffen betrokkenen in kennis te stellen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de gegevensimporteur beschikt.

8.7 Gevoelige gegevens

Wanneer de doorgifte betrekking heeft op persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, op genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, op gegevens die de gezondheid of het seksuele leven of de seksuele gerichtheid van een persoon betreffen, of op gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (hierna “gevoelige gegevens” genoemd), past de gegevensimporteur de in bijlage I, deel B, beschreven specifieke beperkingen en/of aanvullende waarborgen toe.

8.8 Verdere doorgifte

De gegevensimporteur verstrekt de persoonsgegevens alleen aan een derde op basis van gedocumenteerde instructies van de gegevensexporteur. Bovendien mogen de gegevens alleen aan een derde buiten de Europese Unie worden verstrekt (in hetzelfde land als de gegevensimporteur of in een ander derde land, hierna “verdere doorgifte” genoemd) indien de derde door deze bepalingen gebonden is of ermee instemt, krachtens de passende module, of indien:

(i) de verdere doorgifte plaatsvindt naar een land waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 dat betrekking heeft op de verdere doorgifte;

(ii) de derde partij anderszins zorgt voor passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 of 47 Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de betrokken verwerking;

(iii) de verdere doorgifte noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen in het kader van specifieke administratieve, regelgevende of gerechtelijke procedures; of

(iv) de verdere doorgifte noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon.

Voor elke verdere doorgifte moet de gegevensimporteur voldoen aan alle andere waarborgen van deze bepalingen, met name doelbinding.

8.9. Documentatie en naleving

(a) De gegevensimporteur behandelt vragen van de gegevensexporteur met betrekking tot de verwerking krachtens deze bepalingen onverwijld en adequaat.

(b) De partijen moeten kunnen aantonen dat deze bepalingen worden nageleefd. De gegevensimporteur houdt met name passende documentatie bij over de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht.

(c) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de in deze bepalingen opgenomen verplichtingen worden nagekomen en staat op verzoek van de gegevensexporteur toe dat de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten met redelijke tussenpozen of indien er aanwijzingen van niet-naleving zijn, worden gecontroleerd en werkt daaraan mee. Bij zijn besluit over een controle of audit mag de gegevensexporteur rekening houden met relevante certificeringen van de gegevensimporteur.

(d) De gegevensexporteur kan ervoor kiezen de audit zelf uit te voeren of opdracht te geven aan een onafhankelijke auditor. De audits kunnen inspecties ter plaatse of in de fysieke faciliteiten van de gegevensimporteur omvatten en worden, waar passend, met een redelijke aankondigingstermijn uitgevoerd.

(e) De partijen stellen de onder b) en c) bedoelde informatie, met inbegrip van de resultaten van eventuele audits, op verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Clausule 9

Gebruik van subverwerkers

(a) De gegevensimporteur beschikt over de algemene toestemming van de gegevensexporteur om subverwerkers van een overeengekomen lijst in te schakelen. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur ten minste 30 werkdagen van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk in kennis van voorgenomen wijzigingen in die lijst door toevoeging of vervanging van subverwerkers, zodat de gegevensexporteur voldoende tijd heeft om bezwaar te maken tegen die wijzigingen voordat de subverwerker(s) wordt/worden ingeschakeld. De gegevensimporteur verstrekt de gegevensexporteur de nodige informatie om hem in staat te stellen zijn recht van bezwaar uit te oefenen.

(b) Indien de gegevensimporteur een subverwerker inhuurt om (namens de gegevensexporteur) specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, doet hij dit door middel van een schriftelijk contract dat in wezen dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen bevat als die welke de gegevensimporteur krachtens deze bepalingen zijn opgelegd, met inbegrip van de rechten van de betrokkenen als derde-begunstigde. De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur, door aan deze bepaling te voldoen, zijn verplichtingen uit hoofde van bepaling 8.8 nakomt. De gegevensimporteur ziet erop toe dat de subverwerker voldoet aan de verplichtingen waaraan de gegevensimporteur krachtens deze bepalingen is onderworpen.

(c) De gegevensimporteur verstrekt de gegevensexporteur op diens verzoek een afschrift van de subverwerkersovereenkomst en alle latere wijzigingen. Voor zover nodig om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, te beschermen, kan de gegevensimporteur de tekst van de overeenkomst redigeren alvorens een exemplaar te delen.

(d) De gegevensimporteur blijft jegens de gegevensexporteur volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van zijn contract met de gegevensimporteur. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur in kennis van elk verzuim van de subverwerker om zijn verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen.

(e) De gegevensimporteur komt met de subverwerker een derdenbeding overeen op grond waarvan – indien de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden – de gegevensexporteur het recht heeft het subverwerkerscontract te beëindigen en de subverwerker op te dragen de persoonsgegevens te wissen of terug te geven.

Clausule 10

Rechten van de betrokkenen

(a) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onverwijld in kennis van elk verzoek dat hij van een betrokkene heeft ontvangen. Hij beantwoordt dat verzoek niet zelf, tenzij hij daartoe toestemming van de gegevensexporteur heeft gekregen.

(b) De gegevensimporteur helpt de gegevensexporteur bij het nakomen van zijn verplichtingen om te reageren op verzoeken van betrokkenen tot uitoefening van hun rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679. In dit verband stellen de partijen, rekening houdend met de aard van de verwerking, passende technische en organisatorische maatregelen vast waarmee de bijstand wordt verleend, alsmede de omvang en de reikwijdte van de vereiste bijstand.

(c) Bij het nakomen van zijn verplichtingen krachtens de punten a) en b) houdt de gegevensimporteur zich aan de instructies van de gegevensexporteur.

Clausule 11

Verhaal

(a) De gegevensimporteur deelt de betrokkenen in een transparante en gemakkelijk toegankelijke vorm, door middel van een individuele kennisgeving of op zijn website, mee welk contactpunt bevoegd is om klachten te behandelen. Hij behandelt klachten van betrokkenen onverwijld.

(b) In geval van een geschil tussen een betrokkene en een van de partijen over de naleving van deze bepalingen, stelt deze partij alles in het werk om de kwestie tijdig in der minne te regelen. De partijen houden elkaar op de hoogte van dergelijke geschillen en werken zo nodig samen bij de oplossing ervan.

(c) Indien de betrokkene zich beroept op een recht van een derde-begunstigde overeenkomstig bepaling 3, aanvaardt de gegevensimporteur het besluit van de betrokkene om:

(i) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats of werkplek, of bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig bepaling 13;

(ii) het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de zin van bepaling 18.

(d) De partijen aanvaarden dat de betrokkene zich kan laten vertegenwoordigen door een instantie, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk onder de voorwaarden van artikel 80, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679.

(e) De gegevensimporteur houdt zich aan een besluit dat bindend is volgens het toepasselijke recht van de EU of de lidstaat.

(f) De gegevensimporteur stemt ermee in dat de keuze van de betrokkene geen afbreuk doet aan zijn materiële en procedurele rechten om rechtsmiddelen aan te wenden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Clausule 12

Aansprakelijkheid

(a) Elke partij is jegens de andere partij aansprakelijk voor schade die zij door een inbreuk op deze bepalingen aan de andere partij toebrengt.

(b) De gegevensimporteur is aansprakelijk jegens de betrokkene, en de betrokkene heeft recht op vergoeding, voor alle materiële of immateriële schade die de gegevensimporteur of diens subverwerker de betrokkene toebrengt door inbreuk op de rechten van de derdebegunstigde krachtens deze bepalingen.

(c) Niettegenstaande punt b) is de gegevensexporteur aansprakelijk jegens de betrokkene, en heeft de betrokkene recht op vergoeding, voor alle materiële of immateriële schade die de gegevensexporteur of de gegevensimporteur (of diens subverwerker) de betrokkene toebrengt door inbreuk op de rechten van de derdebegunstigde krachtens deze bepalingen. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de gegevensexporteur en, wanneer de gegevensexporteur een verwerker is die namens een verwerkingsverantwoordelijke optreedt, de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke krachtens Verordening (EU) 2016/679 of Verordening (EU) 2018/1725, zoals van toepassing.

(d) De partijen komen overeen dat indien de gegevensexporteur krachtens punt c) aansprakelijk wordt gesteld voor door de gegevensimporteur (of diens subverwerker) veroorzaakte schade, hij gerechtigd is van de gegevensimporteur het deel van de vergoeding terug te vorderen dat overeenstemt met de verantwoordelijkheid van de gegevensimporteur voor de schade.

(e) Indien meer dan één partij verantwoordelijk is voor schade die de betrokkene ten gevolge van een inbreuk op deze bepalingen is berokkend, zijn alle verantwoordelijke partijen hoofdelijk aansprakelijk en kan de betrokkene tegen elk van deze partijen een rechtsvordering instellen.

(f) De partijen komen overeen dat indien een partij krachtens punt e) aansprakelijk wordt gesteld, zij het recht heeft van de andere partij(en) het deel van de vergoeding terug te vorderen dat overeenstemt met haar/hun verantwoordelijkheid voor de schade.

(g) De gegevensimporteur kan zich niet op het gedrag van een subverwerker beroepen om zijn eigen aansprakelijkheid te ontlopen.

Artikel 13

Toezicht

(a) De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving door de gegevensexporteur van Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de gegevensdoorgifte, zoals aangegeven in bijlage I.C, treedt op als bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(b) De gegevensimporteur stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van en samen te werken met de bevoegde toezichthoudende autoriteit in alle procedures die tot doel hebben de naleving van deze clausules te waarborgen. De gegevensimporteur stemt er met name mee in te reageren op verzoeken om inlichtingen, zich te onderwerpen aan audits en zich te voegen naar de door de toezichthoudende autoriteit vastgestelde maatregelen, met inbegrip van corrigerende en compenserende maatregelen. Hij verstrekt de toezichthoudende autoriteit een schriftelijke bevestiging dat de nodige maatregelen zijn genomen.

AFDELING III – LOKALE WETGEVING EN VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN TOEGANG DOOR OVERHEIDSINSTANTIES

Clausule 14

Lokale wetgeving en praktijken die van invloed zijn op de naleving van de bepalingen

(a) De partijen garanderen dat zij geen redenen hebben om aan te nemen dat de wetten en praktijken in het derde land van bestemming die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens door de gegevensimporteur, met inbegrip van vereisten om persoonsgegevens bekend te maken of maatregelen die toegang door overheidsinstanties toestaan, de gegevensimporteur beletten zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen na te komen. Dit is gebaseerd op het inzicht dat wetten en praktijken die de essentie van de fundamentele rechten en vrijheden eerbiedigen en niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en evenredig is om een van de in artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 genoemde doelstellingen te waarborgen, niet in strijd zijn met deze clausules.

(b) De partijen verklaren dat zij bij het verstrekken van de garantie in punt a) naar behoren rekening hebben gehouden met in het bijzonder de volgende elementen:

(i) de specifieke omstandigheden van de doorgifte, waaronder de lengte van de verwerkingsketen, het aantal betrokken actoren en de gebruikte doorgiftekanalen; voorgenomen verdere doorgiften; het soort ontvanger; het doel van de verwerking; de categorieën en het formaat van de doorgegeven persoonsgegevens; de economische sector waarin de doorgifte plaatsvindt; de opslaglocatie van de doorgegeven gegevens;

(ii) de wetten en praktijken van het derde land van bestemming – met inbegrip van die welke de openbaarmaking van gegevens aan overheidsinstanties voorschrijven of toegang door die instanties toestaan – die relevant zijn in het licht van de specifieke omstandigheden van de doorgifte, en de toepasselijke beperkingen en waarborgen;

(iii) alle relevante contractuele, technische of organisatorische waarborgen die zijn ingevoerd ter aanvulling van de waarborgen krachtens deze bepalingen, met inbegrip van maatregelen die tijdens de doorgifte en de verwerking van de persoonsgegevens in het land van bestemming worden toegepast.

(c) De gegevensimporteur garandeert dat hij bij de onder b) bedoelde beoordeling zijn uiterste best heeft gedaan om de gegevensexporteur relevante informatie te verstrekken en stemt ermee in dat hij met de gegevensexporteur zal blijven samenwerken om de naleving van deze bepalingen te waarborgen.

(d) De partijen komen overeen de onder b) bedoelde beoordeling te documenteren en deze op verzoek ter beschikking te stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(e) De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur onverwijld in kennis te stellen indien hij, nadat hij met deze bepalingen heeft ingestemd en gedurende de looptijd van het contract, redenen heeft om aan te nemen dat hij onderworpen is of is geworden aan wetten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de vereisten van punt a), met inbegrip van een wijziging in de wetgeving van het derde land of een maatregel (zoals een verzoek om openbaarmaking) die wijst op een toepassing van deze wetgeving in de praktijk die niet in overeenstemming is met de vereisten van punt a).

(f) Na een kennisgeving overeenkomstig punt e) of indien de gegevensexporteur anderszins redenen heeft om aan te nemen dat de gegevensimporteur niet langer aan zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen kan voldoen, stelt de gegevensexporteur onverwijld passende maatregelen vast (bv. technische of organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen) die door de gegevensexporteur en/of de gegevensimporteur moeten worden genomen om de situatie aan te pakken. De gegevensexporteur schort de gegevensdoorgifte op indien hij van oordeel is dat geen passende waarborgen voor deze doorgifte kunnen worden geboden, of indien de bevoegde toezichthoudende autoriteit hem daartoe opdracht geeft. In dat geval heeft de gegevensexporteur het recht het contract te beëindigen, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze bepalingen betreft. Indien er meer dan twee partijen bij het contract betrokken zijn, kan de gegevensexporteur dit recht op beëindiging alleen ten aanzien van de betrokken partij uitoefenen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Indien het contract krachtens deze bepaling wordt beëindigd, is bepaling 16, onder d) en e), van toepassing.

Clausule 15

Verplichtingen van de gegevensimporteur in geval van toegang door overheidsinstanties

15.1 Kennisgeving

(a) De gegevensimporteur stemt ermee in de gegevensexporteur en zo mogelijk de betrokkene onverwijld (zo nodig met de hulp van de gegevensexporteur) in kennis te stellen indien hij

(i) een wettelijk bindend verzoek ontvangt van een overheidsinstantie, met inbegrip van gerechtelijke autoriteiten, krachtens de wetgeving van het land van bestemming, om openbaarmaking van persoonsgegevens die overeenkomstig deze bepalingen zijn doorgegeven; deze kennisgeving omvat informatie over de gevraagde persoonsgegevens, de verzoekende autoriteit, de rechtsgrondslag voor het verzoek en het verstrekte antwoord; of

(ii) kennis krijgt van rechtstreekse toegang van overheidsinstanties tot overeenkomstig deze bepalingen doorgegeven persoonsgegevens overeenkomstig de wetgeving van het land van bestemming; deze kennisgeving omvat alle informatie waarover de importeur beschikt.

(b) Indien het de gegevensimporteur krachtens de wetgeving van het land van bestemming verboden is de gegevensexporteur en/of de betrokkene in kennis te stellen, stemt de gegevensimporteur ermee in alles in het werk te stellen om een ontheffing van het verbod te verkrijgen, teneinde zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk informatie te verstrekken. De gegevensimporteur stemt ermee in zijn uiterste best te documenteren, zodat hij deze op verzoek van de gegevensexporteur kan aantonen.

(c) Indien de wetgeving van het land van bestemming zulks toestaat, stemt de gegevensimporteur ermee in de gegevensexporteur gedurende de looptijd van het contract met regelmatige tussenpozen zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken over de ontvangen verzoeken (met name het aantal verzoeken, het soort gevraagde gegevens, de verzoekende autoriteiten, of verzoeken zijn aangevochten en het resultaat daarvan, enz.)

(d) De gegevensimporteur stemt ermee in de informatie krachtens de punten a) tot en met c) gedurende de looptijd van het contract te bewaren en op verzoek ter beschikking te stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(e) De punten a) tot en met c) doen geen afbreuk aan de verplichting van de gegevensimporteur uit hoofde van bepaling 14, onder e), en bepaling 16 om de gegevensexporteur onverwijld te informeren wanneer hij niet aan deze bepalingen kan voldoen.

15.2 Toetsing van de rechtmatigheid en minimalisering van de gegevens

(a) De gegevensimporteur stemt ermee in de wettigheid van het verzoek om openbaarmaking te toetsen, met name of het binnen de aan de verzoekende overheidsinstantie verleende bevoegdheden blijft, en het verzoek aan te vechten indien hij na zorgvuldige beoordeling tot de conclusie komt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het verzoek onwettig is krachtens het recht van het land van bestemming, de toepasselijke verplichtingen krachtens het internationale recht en de beginselen van internationale courtoisie. De gegevensimporteur maakt onder dezelfde voorwaarden gebruik van de beroepsmogelijkheden. Wanneer hij een verzoek aanvecht, tracht de gegevensimporteur voorlopige maatregelen te treffen om de gevolgen van het verzoek op te schorten totdat de bevoegde rechterlijke instantie over de gegrondheid ervan heeft beslist. Hij maakt de gevraagde persoonsgegevens pas bekend nadat hij daartoe op grond van de toepasselijke procedurevoorschriften verplicht is. Deze vereisten laten de verplichtingen van de gegevensimporteur krachtens bepaling 14, onder e), onverlet.

(b) De gegevensimporteur stemt ermee in zijn juridische beoordeling en elke betwisting van het verzoek om openbaarmaking te documenteren en, voor zover de wetgeving van het land van bestemming zulks toestaat, de documentatie ter beschikking te stellen van de gegevensexporteur. Hij stelt deze documentatie op verzoek ook ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(c) De gegevensimporteur stemt ermee in om in antwoord op een verzoek om openbaarmaking de minimaal toegestane informatie te verstrekken, uitgaande van een redelijke interpretatie van het verzoek.

DEEL IV – SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

Niet-naleving van de bepalingen en beëindiging

(a) De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onverwijld in kennis indien hij deze bepalingen, om welke reden dan ook, niet kan naleven.

(b) Indien de gegevensimporteur deze bepalingen niet naleeft of niet in staat is deze na te leven, schort de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur op totdat de naleving opnieuw wordt gewaarborgd of het contract wordt beëindigd. Dit laat clausule 14, onder f), onverlet.

(c) De gegevensexporteur heeft het recht het contract, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze bepalingen betreft, te beëindigen wanneer:

(i) de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur overeenkomstig punt b) heeft opgeschort en de naleving van deze bepalingen niet binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen één maand na de opschorting wordt hersteld;

(ii) de gegevensimporteur deze bepalingen in aanzienlijke mate of voortdurend overtreedt; of

(iii) de gegevensimporteur zich niet voegt naar een bindend besluit van een bevoegde rechtbank of toezichthoudende autoriteit met betrekking tot zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen.

In die gevallen stelt hij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van deze niet-naleving in kennis. Indien er meer dan twee partijen bij het contract betrokken zijn, mag de gegevensexporteur dit recht op beëindiging alleen ten aanzien van de betrokken partij uitoefenen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

(d) Persoonsgegevens die vóór de beëindiging van het contract krachtens punt c) zijn doorgegeven, worden naar keuze van de gegevensexporteur onverwijld aan de gegevensexporteur geretourneerd of in hun geheel gewist. Hetzelfde geldt voor eventuele kopieën van de gegevens. De gegevensimporteur bevestigt de verwijdering van de gegevens aan de gegevensexporteur. Totdat de gegevens zijn gewist of teruggegeven, blijft de gegevensimporteur toezien op de naleving van deze bepalingen. Indien de op de gegevensimporteur toepasselijke lokale wetgeving de teruggave of verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens verbiedt, garandeert de gegevensimporteur dat hij deze bepalingen zal blijven naleven en de gegevens alleen zal verwerken in de mate en voor de duur die door die lokale wetgeving worden vereist.

(e) Elke partij kan haar instemming om door deze clausules gebonden te zijn herroepen wanneer i) de Europese Commissie een besluit vaststelt overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 dat betrekking heeft op de doorgifte van persoonsgegevens waarop deze clausules van toepassing zijn; of ii) Verordening (EU) 2016/679 deel gaat uitmaken van het rechtskader van het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven. Dit laat andere verplichtingen die krachtens Verordening (EU) 2016/679 op de betrokken verwerking van toepassing zijn, onverlet.

Clausule 17

Toepasselijk recht

Deze Clausules worden beheerst door het recht van een van de EU-lidstaten, mits dit recht rechten van derden toestaat. De Partijen komen overeen dat deze Clausules worden beheerst in overeenstemming met de Juridische kwesties & Jurisdictie Specifieke Bepaling zoals gedefinieerd in de App Maken Klanten Servicevoorwaarden of, indien deze sectie geen EU Lidstaat specificeert, door het recht van de Republiek Ierland (zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen).

Clausule 18

Forumkeuze en jurisdictie

(a) Elk geschil dat uit deze bepalingen voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van een EU-lidstaat.

(b) De partijen komen overeen dat dit de rechtbanken van het in clausule 17 genoemde rechtsgebied zijn.

(c) Een betrokkene kan tegen de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur ook een rechtsvordering instellen bij de rechtbanken van de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

(d) De partijen komen overeen zich aan de bevoegdheid van deze rechtbanken te onderwerpen.

UK EN ZWITSERS ADDENDUM BIJ DE MODELCONTRACTBEPALINGEN

(a) Dit Addendum wijzigt de modelcontractbepalingen voor zover nodig, zodat zij van toepassing zijn op doorgiften door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur, voor zover de UK GDPR of de Zwitserse DPA (zoals gedefinieerd in het App Maken Data Processing Addendum) van toepassing zijn op de verwerking door de gegevensexporteur bij die doorgifte.

(b) De modelcontractbepalingen worden gewijzigd met de volgende wijzigingen:

(i) verwijzingen naar “Verordening (EU) 2016/679” worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de Britse GDPR of Zwitserse DPA (zoals van toepassing);

(ii) verwijzingen naar specifieke artikelen van “Verordening (EU) 2016/679” worden vervangen door het overeenkomstige artikel of onderdeel van de GDPR in het Verenigd Koninkrijk of de Zwitserse DPA (naargelang van het geval);

(iii) verwijzingen naar Verordening (EU) 2018/1725 worden geschrapt;

(iv) verwijzingen naar “EU”, “Unie” en “lidstaat” worden vervangen door verwijzingen naar het “VK” of “Zwitserland” (naargelang het geval);

(v) artikel 13, onder a), wordt niet gebruikt en de “bevoegde toezichthoudende autoriteit” is de Britse Information Commissioner of de Zwitserse Federal Data Protection Information Commissioner (naar gelang van het geval);

(vi) worden de verwijzingen naar de “bevoegde toezichthoudende autoriteit” en de “bevoegde rechtbanken” vervangen door verwijzingen naar de “Information Commissioner” en de “rechtbanken van Engeland en Wales” of de “Swiss Federal Data Protection Information Commissioner” en de “toepasselijke rechtbanken van Zwitserland” (naar gelang van het geval);

(vii) in clausule 17 worden de modelcontractbepalingen beheerst door het recht van Engeland en Wales of het recht van Zwitserland (naar gelang van het geval); en

(viii) voor zover de GDPR in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is op de verwerking, wordt clausule 18 vervangen door de volgende tekst “Elk geschil dat uit deze clausules voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van Engeland en Wales. Een betrokkene kan tegen de gegevensexporteur en/of gegevensimporteur ook een rechtsvordering instellen bij de rechtbanken van elk land in het VK. De partijen komen overeen zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken te onderwerpen”; en

(ix) voor zover de Zwitserse gegevensbeschermingsovereenkomst van toepassing is op de verwerking, wordt clausule 18 vervangen door de volgende tekst “Geschillen die uit deze bepalingen voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Zwitserland. De partijen komen overeen zich aan de bevoegdheid van die rechtbanken te onderwerpen”.