Algemene voorwaarden

Standaard Gebruiksvoorwaarden Contractuele bepalingen

De volgende bepalingen en voorwaarden regelen al het gebruik van AppMaken.online website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (gezamenlijk de “Dienst”). De Dienst is eigendom van en wordt beheerd door App Maken LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, P.J. Oudweg 4 1314CH Almere (hierna te noemen “AppMaken”, welke uitdrukking zijn erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden omvat). AppMaken maakt momenteel gebruik van derden om betalingen te accepteren (hierna een “Derde Betalingsverwerker”). Abonnees zullen alle betalingen aan Appmaken maken.

En

De persoon of entiteit die een bestelling plaatst voor of toegang krijgt tot de Dienst (hierna te noemen de Klant).

De “Ingangsdatum” van deze Overeenkomst is de datum die het vroegste is van (a) de eerste toegang van de Klant tot een Dienst via een online provisionerings-, registratie- of bestelproces of (b) de ingangsdatum van het eerste Service Bestelformulier, zoals van toepassing, waarin naar deze Overeenkomst wordt verwezen. Deze Overeenkomst is van toepassing op de eerste aankoop van de Klant op de Ingangsdatum en op alle toekomstige aankopen van de Klant die naar deze Overeenkomst verwijzen.

Deze servicevoorwaarden (de “Overeenkomst”) worden door APPMAKEN en de klant aangegaan op de ingangsdatum.

Met inachtneming van de onderstaande voorwaarden komen de partijen het volgende overeen. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze diensten. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van AP, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Dienst is alleen beschikbaar voor personen van ten minste 16 jaar oud.

De enige uitzondering op de leeftijdsgrens is voor App Maken Chatbot waarvoor u minstens 18 jaar oud moet zijn.

1.1 Uw APPMAKEN Account en Site

App Maken AppMakr

App Maken AppMakr is een online, no code app builder waarmee iedereen, ongeacht hun technische vaardigheden, zelf een app kan bouwen. Bekend om hun uitgebreide scala aan functies, is App Maken AppMakr het grootste no code mobiele app ontwikkelingsplatform.

Zodra u een APPMAKEN-account hebt voor een van deze producten en een sociaal netwerk, community, applicatie of software op de Dienst creëert, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met het sociale netwerk, de community, de applicatie of de software. U mag uw sociale netwerk, community, applicatie of software niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of er sleutelwoorden aan toekennen, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen. APPMAKEN kan elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen die het ongepast of onwettig acht, of anderszins de aansprakelijkheid van AppMaken kan veroorzaken. U dient APPMAKEN onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw sociale netwerk, uw community, uw applicatie, uw software, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. APPMAKEN is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door U, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

1.2 Verantwoordelijkheid van medewerkers

Indien u een sociaal netwerk beheert, een toepassing beheert, een gemeenschap beheert, een software beheert, materiaal op de Dienst plaatst, links op de Dienst plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat dit te doen) door middel van de Dienst (dergelijk materiaal, “Inhoud”) of andere diensten, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeit uit die Inhoud. Dit geldt ongeacht of de Content in kwestie tekst, afbeeldingen, een audio- of videobestand of computersoftware is. Door Content beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Content geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten of handelsgeheimen, van derden;

indien uw werkgever rechten heeft op door u gecreëerde intellectuele eigendom, hebt u ofwel (1) toestemming gekregen van uw werkgever om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, ofwel (2) van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of op de Inhoud;

u volledig hebt voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud, en al het nodige hebt gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes aan de eindgebruikers door te geven;

de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;

de Inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of de rangschikking in zoekmachines van sites van derden te verhogen, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);

de Inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of smadelijk, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden;     uw sociale netwerk, gemeenschap, software of toepassing geen reclame maakt via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;

uw sociaal netwerk, gemeenschap, software of toepassing geen naam draagt op een manier die uw lezers doet geloven dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw sociaal netwerk is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en

u, in het geval van Inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig hebt gecategoriseerd en/of beschreven, ongeacht of dit door het sociale netwerk of anderszins wordt gevraagd.

Door Inhoud in te dienen bij APPMAKEN voor opname in door AP geleverde diensten of toepassingen, verleent u APPMAKEN Na wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de Inhoud, uitsluitend voor het weergeven, distribueren en promoten van uw mobiele toepassing. Als u Inhoud verwijdert, zal APPMAKEN redelijke inspanningen verrichten om deze van de Dienst te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud niet onmiddellijk beschikbaar kunnen worden gemaakt. Zonder beperking van enige van deze verklaringen of garanties, heeft APPMAKEN het recht (maar niet de plicht) om naar AppMaken’s eigen goeddunken (1) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar AppMaken’s redelijke mening in strijd is met enig APPMAKEN beleid of op enige wijze schadelijk of verwerpelijk is, of (2) de toegang tot en het gebruik van de Dienst voor enig individu of entiteit om welke reden dan ook te beëindigen of te weigeren, naar AppMaken’s eigen goeddunken. APPMAKEN is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

1.3 Facturering, opzegging, annulering en terugbetaling van maand- en jaarabonnementen

APPMAKEN biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen aan, die de oorspronkelijke koper recht geven op toegang tot APPMAKEN voor een periode van precies 1 maand/1 jaar vanaf de aankoopdatum. APPMAKEN biedt ook uitbreidingsplannen voor elk abonnement, die de koper toegang geven tot de extra diensten van AppMaken, waaronder onbeperkt opnieuw indienen, toegewijde accountmanager, voor een periode van een maand of een jaar. De koper gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die van kracht zijn op het moment dat ze worden gemaakt. U wordt vooraf gefactureerd voor uw abonnement op het moment van aankoop en het abonnement wordt automatisch voor onbepaalde tijd verlengd totdat het expliciet wordt opgezegd. Als u uw diensten opzegt, wordt uw opzegging van kracht op uw volgende factureringscyclus. Dit betekent dat we u niet kunnen terugbetalen voor vroegtijdige contractbeëindiging. Alle APPMAKEN-accounts beginnen met een vrijblijvende proefperiode, zodat u de service kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. De kosten worden echter pas in rekening gebracht nadat de proefperiode is afgelopen. Als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken, kunt u zich aanmelden voor een maandelijkse betalingsregeling. Als u een vraag heeft over de kosten die van uw rekening zijn afgeschreven, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten ten onrechte in rekening zijn gebracht, zullen wij uw rekening of creditcardrekening onmiddellijk voor het juiste bedrag crediteren. APPMAKEN hanteert een nultolerantiebeleid voor terugboekingen. Elke klant die een creditcardbetaling betwist die geldig blijkt te zijn, wordt permanent op de zwarte lijst geplaatst en uitgesloten van het gebruik van de Dienst. Het is ook relevant om hier te vermelden dat niet-betaling van abonnementsgelden ertoe leidt dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden. Alle achterstallige vergoedingen en kosten zullen naar incasso worden gestuurd. Indien onze incasso-inspanningen mislukken, zullen onbetaalde schulden worden gemeld aan alle beschikbare kredietinformatiebureaus en kunnen zij leiden tot een rechtszaak, waarvan u de details kunt vinden in sectie 1.25. Indien APPMAKEN uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, zal APPMAKEN geen enkel deel van uw licentiekosten terugbetalen. Restituties zijn niet van toepassing bij afwijzing van uw applicatie uit een App Store of marktplaats. Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie, dus als u uw abonnement binnen deze periode opzegt, zal uw verzoek om terugbetaling worden goedgekeurd. Alle terugbetalingen van App Maken zullen met een inhouding van 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten in rekening gebracht door de betalingsverwerker (wat het hoogste is). De 30 dagen geld terug garantie is echter niet van toepassing op gebruikers die hebben gekozen voor de 7 dagen gratis proefperiode en annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na deze periode zal niet resulteren in een terugbetaling.

1.3.1 Voornoemd beleid in het geval van App Maken Website.

Na ontvangst van het verzoek tot opzegging zal APPMAKEN het account met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit betekent dat uw account, GWS, en domein (indien beschikbaar met het websitepakket) alleen zullen werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace-account bij het jaarlijkse websitebouwerpakket heeft geclaimd en vervolgens het abonnement opzegt, blijft het account werken tot de laatste dag van de abonnementsperiode.

Als de gebruiker een van de gratis aanbiedingen zoals een gratis domein of een gratis Google Workspace-account bij het maandelijkse websitebouwerpakket heeft geclaimd en het abonnement opzegt, worden het domein en de Google Workspace onmiddellijk vergrendeld. Dat betekent dat de gebruiker het domein en de GWS nergens naartoe kan overdragen en ook niet kan gebruiken. Maar als de gebruiker het website plan vernieuwt dan wordt het domein weer geactiveerd. (Aangezien het domein beschikbaar is voor het hele jaar)

Als de gebruiker gebruik heeft gemaakt van onze 7-daagse proefperiode en het abonnement annuleert voordat de proefperiode voorbij is of als we niet in staat zijn om ze te laden nadat de 7-daagse proefperiode voorbij is, worden hun GWS en domein onmiddellijk vergrendeld.

1.4 Facturering, beëindiging, annulering en terugbetaling van levenslange abonnementen (permanente licentie) *.

APPMAKEN biedt een Lifetime Plan* (Eeuwigdurende licentie), dat eeuwig actief zal zijn op voorwaarde dat de klant de eenmalige licentievergoeding heeft betaald en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en updates blijft betalen, d.w.z. (5% van de eenmalige licentievergoeding). APPMAKEN biedt ook add-on plannen voor elk abonnement, die de koper toegang geeft tot de extra diensten van AppMaken, inclusief onbeperkt opnieuw indienen, toegewijde accountmanager, voor de gehele levensduur. De voorwaarden van het levenslange plan zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Houders van het levenslange plan hebben gegarandeerd 5 jaar (60 maanden) toegang tot AP, maar in het geval dat APPMAKEN de service stopzet of zijn activiteiten staakt, of in het geval van een overname, een wijziging in de zeggenschap, een significante fusie of een andere juridische reorganisatie van AP, kan APPMAKEN de permanente licentie beëindigen door uw aankoopprijs terug te betalen, verminderd met een bedrag dat wordt berekend door uw aankoopprijs te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal volledige maanden is sinds uw aankoop van het levenslange plan en de noemer 60 is. Indien APPMAKEN uw account beëindigt vanwege een schending van onze servicevoorwaarden, zal APPMAKEN geen enkel deel van uw licentiekosten terugbetalen. Restituties zijn niet van toepassing wanneer uw applicatie uit een App Store of marktplaats wordt geweigerd; APPMAKEN kan van tijd tot tijd extra diensten introduceren, die zonder extra kosten van een bestaand levenslang plan kunnen worden uitgesloten. Indien uw APPMAKEN lifetime plan account gedurende een periode van 3 jaar geen activiteit vertoont, zullen wij die account als slapend beschouwen en de online toegang tot de gegevens verwijderen. We bewaren de gegevens dan nog een jaar langer, waarna we uw gegevens zullen verwijderen. Activiteit wordt gedefinieerd als het inloggen op het APPMAKEN-account. U kunt uw levenslange plan te allen tijde annuleren of verwijderen, hetzij zelf, hetzij door contact met ons op te nemen.

*Let op – We hebben ons levenslange plan sinds december 2018 stopgezet. Echter, alle klanten die zich op of voor 31 december 2018 hebben ingeschreven voor ons Lifetime Plan zullen alle voordelen volgens het plan krijgen.

1.5 Terugbetalingsbeleid

Indien App Maken en de klant concluderen dat er een terugbetaling moet plaatsvinden, zal deze binnen 30 dagen worden verwerkt. Het is echter van belang om op te merken dat het bedrag dat door de betalingsverwerker in rekening wordt gebracht niet kan worden terugbetaald. Daarom zullen alle terugbetalingen van App Maken gepaard gaan met een inhouding van 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten in rekening gebracht door de betalingsverwerker (wat hoger is).

De enige uitzondering hierop zijn App Maken Domeinen. Per ICANN’s restitutiebeleid voor annulering van domeinnamen, kunnen we alleen een restitutie geven als een gebruiker een domein binnen drie dagen na registratie annuleert en de restitutie zal binnen 3 dagen worden verwerkt.

Let op: Als u upgrade naar een hoger plan, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling, zelfs als uw periode van 30 dagen niet is uitgeput. Wij adviseren u om 100% zeker te zijn van uw betrokkenheid bij het platform voordat u gaat voor een upgrade naar een hoger plan. Bovendien is het restitutiebeleid van 30 dagen alleen van toepassing op het eerste app-abonnement. De terugbetaling geldt ook niet voor gebruikers die voor het proefabonnement hebben gekozen. Bovendien komt annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na de proefperiode niet in aanmerking voor restitutie.

1.6 Gratis proeven, annuleringen en restitutie van abonnementsverlengingen

Alle APPMAKEN-accounts beginnen met een gratis proefperiode, zodat u de service kunt evalueren. Uw creditcardgegevens worden verzameld om een proefaccount aan te maken. De kosten worden echter pas in rekening gebracht na de expliciete aankoop van een account. Meld u aan voor een maandelijks betalingsschema als u niet zeker weet hoe lang u de dienst zult gebruiken. Helaas kunnen we de gratis proefperiode niet verlengen en zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen we geen terugbetalingen aanbieden. Als u besluit abonnee te worden, kunt u zelfs tijdens de proefperiode van 7 dagen upgraden naar een van onze betaalde plannen. Zodra u zich hebt geabonneerd op een van onze betaalde plannen, wordt uw abonnement automatisch verlengd, op uw maandelijkse of jaarlijkse verlengingsdatum, totdat u opzegt. Uw opzegging stopt alleen alle toekomstige betalingen en er wordt geen restitutie aangeboden op de tot dan toe gedane verlengingsbetalingen. Verlengingstarieven zijn onderhevig aan verandering, maar we zullen u altijd vooraf informeren.

We bieden een 30 dagen geld terug garantie, en als je toevallig je abonnement annuleert in deze periode, zal het verzoek om terugbetaling worden goedgekeurd. Alle terugbetalingen van App Maken worden verrekend met 3% van het bedrag of de werkelijke verwerkingskosten die de betalingsverwerker in rekening brengt (wat het hoogste is). De 30 dagen geld terug garantie is echter niet van toepassing op gebruikers die hebben gekozen voor de 7-daagse gratis proefperiode en annulering van het maandelijkse of jaarlijkse plan na deze periode zal niet resulteren in een terugbetaling.

Opzeggen kan op elk moment door naar de factureringsinformatiepagina van uw app te gaan of door contact op te nemen met support@AppMaken.online. Let op: zodra de facturering heeft plaatsgevonden, kunnen wij geen terugbetalingen meer aanbieden. De beschikbaarheid en duur van de gratis proefperiode kan per regio en betalingsgateway verschillen.

1.7 Aangepaste Mobiele Apps Ontwikkeling

Betalingen voor aangepaste App ontwerp en ontwikkeling projecten worden gedaan in stappen als een hoffelijkheid aan de klant. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt APPMAKEN alle betaalde bedragen en, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde bedrag.

1.8 Bouw het voor mij Plan

Betaling van €499 voor Build it for me Plan wordt behandeld als een op maat gemaakt App ontwerp en ontwikkelingsproject. Zodra de betaling van €499 is gedaan, wordt deze niet terugbetaald. Indien een project wordt geannuleerd of uitgesteld, behoudt APPMAKEN alle betaalde gelden en, indien van toepassing, een vergoeding voor alle voltooide werkzaamheden boven het reeds betaalde bedrag.

1.9 Betaling voor aanvullende diensten

APPMAKEN biedt extra verbruikbare in-app aankopen die omvatten, maar niet beperkt zijn tot, Domeinnaam Registratie, Premium Achtergrond Afbeeldingen, App Promotie (Appy Jump), App Hosting, App Bandbreedte, Indiening, Herindiening, Account Manager, App Download, Reseller, Push Notifications, Extra Drivers, Moderators, extra taken, sms, wijziging of verwijdering van app permissies die u kunt selecteren afhankelijk van uw behoeften. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan voor deze diensten, wordt deze niet terugbetaald. Verbruikbare in-app aankopen zijn uitgeput, maar kunnen worden opgewaardeerd op basis van behoefte en er worden e-mailmeldingen gestuurd naar gebruikers wanneer drempels van kritieke niveaus worden bereikt. Het is relevant om hier te vermelden dat als verbruikbare in-app aankopen volledig zijn uitgeput en niet worden opgewaardeerd, dit ertoe zal leiden dat uw app wordt vergrendeld voor bewerkings- en weergavedoeleinden.

Wijzigingen in app-toestemmingen: Houd er rekening mee dat er eenmalige kosten van € 99 in rekening worden gebracht telkens wanneer u rechten in uw .apk (Android build) wilt toevoegen/verwijderen.

1.10. App Promotie Campagne

Om deel te nemen aan de App Promotion Campagne moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

Om een app te promoten moet deze live staan in de Google Play Store of Apple App Store of beide, zodat geïnteresseerde gebruikers uw app kunnen installeren.

Er moet een Firebase account zijn opgezet en geïntegreerd met uw Android en/of iOS app.

De apps moeten opnieuw worden ingediend in de app stores (Google Play Store of Apple App Store), om het app promotieplan te activeren.

De apps moeten “gratis te installeren” zijn, wat betekent dat geïnteresseerde gebruikers niets in rekening mag worden gebracht, alleen om uw app te downloaden of te installeren op hun apparaten.

Er vindt geen restitutie plaats zodra de app promotiecampagnes zijn gestart.

1.11 Inhoud geplaatst op andere diensten

We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar wordt gesteld via de diensten en webpagina’s waarnaar AppMaken.online verwijst en die naar AppMaken.online verwijzen, beoordeeld en kunnen dit ook niet. APPMAKEN heeft geen controle over die niet-APPMAKEN-services en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-APPMAKEN-website of webpagina, verklaart of impliceert APPMAKEN niet dat zij die website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Webpagina’sjst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-APPMAKENwebsites en -webpagina’s.

1.12 Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Zoals APPMAKEN anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of via AppMaken.online of een APPMAKENsociaal netwerk of mobiele applicatie bevindt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd APPMAKEN hiervan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid van AppMaken. APPMAKEN zal op alle dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien nodig of gepast door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. In het geval van een bezoeker die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van APPMAKEN of anderen schendt of herhaaldelijk schendt, kan APPMAKEN, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de service voor deze bezoeker beëindigen of ontzeggen. In het geval van een dergelijke beëindiging is APPMAKEN niet verplicht tot terugbetaling van eerder aan AP betaalde bedragen. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van APPMAKEN of derden over van APPMAKEN naar u, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij AP, AppMaken.online, het AppMaken.online logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met AppMaken.online, of de Dienst zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van AppMaken’s licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met de Dienst kunnen de handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van de Dienst verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van APPMAKEN of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Niettegenstaande alles in deze overeenkomst is APPMAKEN de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendom die tijdens een project door u of een ontwikkelaar namens u is ontwikkeld en die wordt geacht aan u te zijn overgedragen zolang u aan alle commerciële en andere verplichtingen jegens AP voldoet. Indien u niet aan alle commerciële verplichtingen voldoet of enige voorwaarde van deze overeenkomst schendt, zal elk gebruik van de software of het project of elke publicatie van de software of de app in de openbare app stores of elk gebruik van de software of het project/de app door u worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik en neerkomen op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van AP.

1.13 Wijzigingen

APPMAKEN behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt aanvaarding van die wijzigingen in. APPMAKEN kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de service aanbieden (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en hulpmiddelen en het wijzigen en beëindigen van vrijgegeven functies). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.14 Beëindiging

APPMAKEN kan uw toegang tot de Dienst of een deel daarvan op elk moment beëindigen, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Indien u deze Overeenkomst of uw AppMaken.online account (indien u die heeft) wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst. APPMAKEN kan de Dienst onmiddellijk beëindigen als onderdeel van een algemene sluiting van onze dienst. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

1.15 Terugboekingen

Als wij een terugboeking of betalingsgeschil (bijv. PayPal Dispute) van een creditcardmaatschappij of bank ontvangen, wordt uw service en/of project zonder kennisgeving opgeschort. Een vergoeding van € 100 voor terugboekingen (uitgegeven om de door de kredietmaatschappij aan ons doorberekende kosten terug te vorderen), plus eventuele openstaande saldi die zijn ontstaan als gevolg van de terugboeking(en), moeten volledig worden betaald voordat de service wordt hersteld, bestanden worden geleverd of verdere werkzaamheden worden verricht. In plaats van een terugboeking uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen om eventuele factureringsproblemen aan te pakken. Het aanvragen van een terugboeking of het openen van een PayPal-geschil voor een geldige rekening van ons is fraude, en is nooit een geschikt of legaal middel om een terugbetaling te verkrijgen. Indien u een geldig bedrag betwist, komt u niet in aanmerking voor enige terugbetaling, ongeacht of u anderszins in aanmerking komt voor de terugbetaling.

1.16 Afwijzing van garanties

De Dienst wordt geleverd “zoals hij is”. APPMAKEN en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch APPMAKEN, noch haar leveranciers en licentiegevers garanderen dat de Dienst foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Dienst downloadt of anderszins verkrijgt.

1.17 Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat APPMAKEN niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien APPMAKEN op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de dienst; (v) bugs in de app; (vi) corruptie van de applicatie, hacking attacks, beveiliging van de app of andere zaken die verband houden met de service; (vii) afwijzing van uw mobiele applicatie uit een mobiele applicatiewinkel of marktplaats; (viii) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u aan APPMAKEN op grond van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. APPMAKEN is niet aansprakelijk voor een storing of vertraging als gevolg van zaken die buiten hun redelijke controle vallen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover het toepasselijk recht dit verbiedt.

1.18 Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Dienst strikt in overeenstemming is met het APPMAKEN Privacy beleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, betreffende online gedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische gegevens die vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft worden geëxporteerd) en (ii) uw gebruik van de Dienst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en deze niet verduistert.

1.19 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord AP, haar contractanten en haar licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Dienst; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, intellectueel eigendom of privacyrecht; of (iv) enige claim voortvloeiend uit feature bugs of inhoud van de app door u of een derde; of (v) enige afwijzing van uw mobiele applicatie uit enige mobiele applicatiewinkel of marktplaats, om welke reden dan ook. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst bestaan.

1.20 Door gebruikers gegenereerde inhoud en ontwerpassets

Alle apps, berichten, community’s, software en sociale netwerken die op ons platform worden gecreëerd, worden beschouwd als door de gebruiker gegenereerde inhoud. APPMAKEN onderschrijft de door de gebruiker gegenereerde inhoud die door u of anderen wordt ingediend niet en heeft er geen controle over, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of als gevolg daarvan. Door gebruikers gegenereerde inhoud die via de site is gecreëerd, wordt niet noodzakelijkerwijs door APPMAKEN beoordeeld voordat deze op een marktplaats of forum wordt geplaatst en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de meningen of het beleid van AP. Indien APPMAKEN er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiest om de Marktplaats te controleren, aanvaardt APPMAKEN niettemin geen verantwoordelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud, geen verplichting om ongepaste of onjuiste door gebruikers gegenereerde inhoud te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedr